BIRGITTA SPARF: När förvirrade damer oroshanterar i Aktuellt

Jag har sällan sett så många oroade och bekymrade miner som i Aktuellts sändning den 25 juli. Dessa föranleddes av ett mer än 13 minuter långt inslag om ”klimatkrisen”, vilken sägs förorsaka mängder av ”klimatflyktingar”.

Detta borde ju glädja Aktuelltredaktionen eftersom de därmed kan hoppas på nya stora flyktingströmmar till Sverige. Men det var tyvärr något oklart vart alla dessa klimatflyktingar tar vägen, så en återkommande fråga var vart de alla egentligen tar vägen.

Efter ett långt inslag från Iran, som innehöll både översvämningar och torka, följde ”Damernas Hörna”.

Där fick programledaren Bodil Appelquist tillfälle att leva ut både sin oro för alla flyktingar och sin klimatångest, genom att bjuda in SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström till studion.

Bjerström överraskade faktiskt något i inslaget, genom att påpeka att allt inte beror på klimatet utan även på inkompetenta regeringar. Men kontentan var ändå att klimatförändringar är det största hotet mot mänskligheten. Som Bjerström sa; många afghaner påstår att det var klimatförändringarna som hjälpte talibanerna att överta makten i Afghanistan på grund av missnöjda jordbrukare.

En allt mer uppenbart förtvivlad och frustrerad Appelquist frågade desperat livlinan Bjerström:

– Men det här är, vi vet ju att vi är inne i ett skenande klimat i en förändrad värld, hur kommer dom också då, hur kommer det att leda till att strömmarna av klimatflyktingar förändras och ser ut framåt?!?

Se där, ja! Allt behöver inte vara negativt med känslostyrda damer som programledare i Aktuelltstudion. Dessa damer kan även vara språkligt nyskapande.

Nu fick vi det nya uttrycket ”Skenande klimat” att lägga till den gamla vanliga och rätt så utnötta vokabulären. Som klimatkris, klimathot och alla andra ord med klimat som förled.

När förvirrade, förtvivlade, oroliga och ångestridna kvinnliga programledare leder Aktuellt kan tydligen vad som helst hända!

Birgitta Sparf