RICHARD SÖRMAN: ”EU for snus”. Intervju med Bengt Wiberg

Sverige är det enda land i EU där snus får tillverkas och säljas. Det är inte förbjudet att köpa eller att använda snus i de andra medlemsländerna, men försäljning får bara ske i Sverige. Tobaksindustrin ser stora möjligheter i en framtida uppluckring av förbudet, men än så länge verkar detta ligga långt fram i tiden.

Både i Sverige och internationellt förs en debatt kring hur man ska få ned antalet rökare. Den svenska regeringens hållning är att allt tobaksbruk ska motarbetas. Rökningen ska minska men även exempelvis snusandet. Andra menar att detta är en alltför idealistisk strategi och att det vore bättre att satsa på det man kallar ”skademinimering”. Det innebär att målet med tobakspolitiken inte ska vara att få ned allt nikotinbruk, men att locka över rökarna till andra produkter. Bakgrunden är den alltmer accepterade tesen att nikotinet i sig har begränsade skadeverkningar. Att rökningen är så ohälsosam beror på att förbränningen av tobaken frigör en mängd skadliga substanser som konsumenterna får i sig när de andas in röken. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten röker cirka sex procent av Sveriges befolkning, vilket internationellt sett är en låg siffra. I Frankrike är andelen vanerökare 25 procent, i Italien 19. Att Sverige har så få rökare anses bero just på att svenskarna snusar i stället.

Tobaksindustrin ställer sig idag positiv till skademinimeringsstrategin. Cigaretter vill ingen förknippas med längre, och de nya produkter som nu kommer där tobaken inte förbränns kan säljas med argumentet att nikotin i sig faktiskt inte verkar vara särskilt skadligt. Men det finns också konsumentorganisationer som engagerar sig i debatten.

Jag träffar Bengt Wiberg på en konferens om tobak och skademinimering. Han är snusare och leder en organisation som heter ”EU for snus”. Målet är att hela EU ska tillåta snusförsäljning.

Richard Sörman: Vad driver ditt engagemang? Handlar det om svensk ”snusnationalism”?

Bengt Wiberg: Lite grann. Jag är före detta rökare, och enligt vissa forskare är 80 procent av alla snusare i Sverige före detta rökare så jag ville väl betala tillbaka till snuset lite grann. Det började med att den engelska konsumentorganisationen New Nicotine Alliance bjöd in mig till en rättegång i EU-domstolen i januari 2018 för att supporta snus. Och där på andra sidan hade vi EU-advokater som hävdade att anledningen till att svenska män slutat röka berodde på att de ofta var pappalediga och förde ett hälsosamt leverne. Inte ord om snuset. Ändå vet alla att det är snuset som håller nere rökningen i Sverige.

RS: Snus är som sagt förbjudet att sälja runt om i Europa, men finns det en svart marknad?

BW: Det gör det. I Tyskland till exempel kan man kontakta vissa illegala försäljare som köper in snuset i Sverige och sedan säljer det i Tyskland. Och de flesta som köper snus här är före detta rökare som behöver sitt snus, anser de, för att hålla sig borta från rökandet.

RS: Vad tror du är en realistisk bedömning inför framtiden? Kan försäljningsförbudet komma att hävas?

BW: Jag är faktiskt realistisk när jag säger att snusförsäljning skulle kunna tillåtas i EU om vi hade en svensk regering med lite ”balls”. Det är ju så att alla beslut i EU måste fattas gemensamt. Och här har den svenska regeringen möjlighet att kohandla. Vi kan rösta ja till förslag som gäller exempelvis fransk matproduktion om de andra länderna röstar ja till att tillåta snusförsäljning. Eller om vi skulle få en ny medlemskandidat skulle Sverige kunna använda sin vetorätt för att få igenom ett tillstånd för snusförsäljning. Men det som är viktigt är argumenten. Vi har idag 100 miljoner dagliga rökare i EU och de får alltså inte köpa snus. Det gjordes en studie av ”European harm reduction advocates” där man intervjuade 35 000 nikotinanvändare i Europa. Enligt studien kunde 30 procent av de 60 procent av rökarna som vill sluta röka tänka sig att prova sluta röka med hjälp av snus om det fanns tillgängligt. Här pratar vi då om kanske sex miljoner människor som förhindras att använda snus för att komma ifrån sitt rökande.

RS: Det här är väl också en möjlig exportmarknad för Sverige?

BW: Oh ja! Självklart! Den fria konkurrensen är en grundprincip för EU, men här är svenska snustillverkare hindrade att erbjuda sina tobaksprodukter till hela EU:s befolkning utanför Sverige. Vi svenskar har inget att skämmas för här. Visst kan svenska snustillverkare tjäna pengar på att få sälja mer snus. Men det är också så att minskad rökning sparar liv och blir en ekonomisk besparing för sjukvården.

Richard Sörman, Idé och kultur