ANDERS LEION: Men den är fruktansvärd 

Nadim Ghazale är en mycket sympatisk och insiktsfull polis. Han rapporterar från och om Borås, en stad med 114 000 invånare. Även där har man ett växande problem med gängvåld.

I DN gör han en stillsamt formulerad beskrivning av läget. Men den är fruktansvärd: ”Jag tycker inte om när man säger ´rekryteras´. Barnen socialiseras in i gängen.” 

Jag tror han har alldeles rätt. Uttrycket ”rekryteras” underförstår att det finns en skarp gräns mellan gängen och miljön i övrigt, att gängen skulle bo på avgränsade platser, som vore de liksom utanför det övriga samhället. 

Så är det inte. Gängmedlemmarna och gängen socialiseras in i samhället, samtidigt som de förblir gäng. Det finns alltså ingen gräns mellan dem och resten av samhället. De är en del av samhället – de är samhället. 

De socialiseras. Det är en passiv form. De är inte aktiva. De utsätts för handlingar av det omgivande samhället, som formar dem till gängmedlemmar. 

”Det omgivande samhället” är inte bara ett kvarter i ett utsatt område. Det är hela det området – och resten av Sverige. Det utsatta området är, antingen vi vill inse det eller inte, skapat av hela det omgivande samhället. 

Länge såg alla – grannar, lokalpolitiker, samhällsvetare och rikspolitiker, vad som höll   på att ske. Man såg att invandringen från Mellanöstern och senare även från Afrika på avgörande sätt skilde sig från tidigare vågor av invandring. De flesta kom inte för att försörja sig. De kom för att bli försörjda. De flesta ville inte bli integrerade. De var nöjda med och tacksamma över att de tilläts leva som i sina hemländer, med den för dem avgörande skillnaden att de fick en garanterad försörjning. 

Gängen socialiseras alltså in i en miljö som det omgivande, svenska samhället ryser inför – men som det tillåtit växa fram. Alla har sett vad som hållit på att ske. De flesta har frivilligt hållit tyst – och de som yttrat sig har tystats. 

Nu ser vi resultatet. Gängmedlemmarna, gangstrarna, skapas och socialiseras in i samhället, i vårt samhälle, med vårt mångåriga, tysta medgivande.  

Att nu göra något mot denna utveckling är svårt, antagligen omöjligt. Danmark skall försöka spränga bort och bygga om de utsatta områdena. De är själva mycket tveksamma till att det skall gå. Men det är ett desperat försök. 

Den enkla sanningen är nog att vi får anpassa oss. De lär inte göra det. 

Anders Leion