BIRGITTA SPARF: Arbetar du, eller är du sysselsatt?

Som så mycket annat i Sverige gällande massinvandringen präglas framförallt rapporteringen om de inflyttades deltagande på arbetsmarknaden av ren propaganda, undanhållande av fullständiga fakta och rena lögner.

Genom ett antal olika undersökningar, bland annat från riksdagens utredningstjänst, har det framkommit att cirka 700 000 utlandsfödda i Sverige inte är självförsörjande. Det är numera även känt att runt 1,3 miljoner i arbetsför ålder, de flesta utlandsfödda eller barn till dessa, inte kan försörja sig själva.

Att dessa siffror nu är officiella och används flitigt, även i riksdagsdebatterna, kan ses som en liten framgång för alla som vill veta hur det egentligen står till med landet. Jag skriver att framgången är liten, eftersom försöken till mörkläggningar och förskönande omskrivningar på intet sätt har upphört genom detta.

Alla minns Magdalena Anderssons fullkomligt lyriska tal om Sveriges starka ekonomiska fördelar genom ett mycket stort arbetskraftsutbud. Vilket alltså är Orwellska för att vi har katastrofalt hög arbetslöshet, främst inom invandrargrupperna.

Hon är heller inte ensam om att i lyckliga frälsartoner fortsätta predika om alla nyanlända som ”Går till jobbet varje morgon!”. Precis som att bara det faktum att man arbetar och gör rätt för sig förtjänar att hyllas och uppmärksammas. När det borde vara den mest naturliga sak i världen för alla arbetsföra som bor i landet.

Men den allra största bluffen hittar vi genom att syna termen ”Sysselsättning”. Många kan förledas att tro att sysselsättning är lika med arbete. Vilket är lika sant som att barnen som anordnar en spontan loppis på min gata med gamla leksaker för att få in lite extra fickpengar bidrar till en ökning av Sveriges BNP.

Ett inslag i P1 Morgon 220712 har rubriken ”Utrikesfödda viktiga i rekryteringen till äldreomsorgen”. Där får vi veta att Fatima Mohammed Amin från Afghanistan, som tidigare var analfabet och hemmafru i Afghanistan, nu arbetar i köket på äldreboendet Hedvigsgården i Upplands Väsby. Genom detta sägs hon bidra till sin familjs försörjning.

En riktig solskenshistoria, med andra ord. Från analfabet och hemmafru i Afghanistan till rejäl arbetare och familjeförsörjare i Sverige. Den svenska drömmen personifierad genom en enskild framgångssaga.

Det är bara det att bilden inte alls stämmer. Visserligen arbetar Fatima, men hon bidrar inte på något sätt till sin familjs försörjning på något annat vis än hon gjort tidigare genom alla sina bidrag. Hon flyttade till Sverige 2014 och har därefter fått etableringsersättning och alla övriga eventuella barnrelaterade bidrag. Därefter har hon och hennes familj fått socialbidrag.

Det arbete hon nu sägs ha fått är enligt reportaget en extratjänst. Och en extratjänst är ett tidsbegränsat uppdrag, till 100 procent ersatt med statsbidrag genom Arbetsförmedlingen till arbetsgivaren för hennes lönekostnader. Så för arbetsgivaren är hon ”gratis”. För oss skattebetalare kostar hon bara lite mer än hon gjorde innan när hon ”bara” gick på socialbidrag.

Jag vill som alltid vara väldigt noga med att betona att Fatima inte på något sätt ska lastas för detta. Hon har inte en aning om ifall hon verkligen bidrar till familjens försörjning genom arbete eller inte.

Hon har blivit inlemmad i ett bidragssystem i ett fjärran land som hon valt att flytta till. Hon har alltid haft sin fulla och trygga försörjning här från dag ett. Oavsett om hon väljer att fortsätta föda hur många barn som helst och vara hemmafru, eller väljer att ”arbeta”.

Fatima har naturligtvis inte en aning om att det jobb som hon nu faktiskt utför är lika lite lönsamt för skattebetalarna som hennes tidigare socialbidrag var. Hon vet förmodligen knappt ens vad en skattebetalare är. Men hon får höra från Arbetsförmedlingen och entusiastiska reportrar på statsradion att hon nu äntligen, efter åtta år i Sverige, arbetar och försörjer sig själv. Vilket självfallet gör henne stolt och glad.

Det riktigt sorgliga är att den goda Fatima tror att hon nu gör något bra. När hon i själva verket bara är sysselsatt och går på exakt samma bidrag som tidigare. Bara att bidragen nu är lite högre och kommer in på hennes bankkonto i en annan och omskriven form.

Birgitta Sparf