ANDERS LEION: Saga och sanning

Jag har just sett berättelsen om Jens Otto Krag och Helle Virkner på dansk tv.

Den är mycket fängslande. Se den! Den kommer snart också på svensk tv.

Jens Otto är en skitstövel. Han är också mycket framgångsrik och därför intressant. Den mest fängslande är ändå Helle Virkner – vilket hon också är som en av huvudrollsinnehavarna i Matador, bredvid The Wire världens kanske bästa Tv-serie. Hon är mycket sympatisk och intagande – i rutan, och som det verkar, i livet.

Men de fyra programmen är också ett exempel på något annat. Förhållandet mellan Kragh och Virkner skildras mot en bakgrund av det under efterkrigstiden framväxande danska välfärdssamhället. Händelserna kommenteras av en dansk historieprofessor.

Han framställer det danska samhällets modernisering som åstadkommen av Kragh och den danska socialdemokratin. Det är en grotesk, men tyvärr vanlig vanföreställning. Kraghs och socialdemokratins bidrag var att man arbetade för socialt lugn, delvis åstadkommet genom en utbyggnad av den offentliga sektorn. Det är vackert så.

Jens Ottos karaktär och handlande skildras så att han framstår just som en skitstövel. Ändå besparas åskådaren mycket. Kragh var några år gift med Birgit Tengroth. Hon var säkert besvärlig att leva med. Till saken hör ändå att hon lämnade honom därför att hon inte accepterade den misshandel han utsatte henne för. Kalle Lind berättar om detta i sin podd Snedtänkt (ungefär vid 12.00). Hela avsnittet är mycket underhållande. Det handlar främst om Birgit Tengroth och Stig Ahlgren. Lyssna gärna.

Efter att ha sett alla fyra Tv-program hade jag ändå fått en något mindre frånstötande bild av Kragh. Han verkar ha varit en man utan någon förståelse för varför han placerats på jorden. Han gav sig själv mening och stadga i livet genom sitt politiska engagemang. När han tyckte att den politiska uppgiften var löst lämnade han politiken – och tappade fullständigt fotfästet.

Helle Virkner överlevde och kunde i Matador ge världen ett fascinerande porträtt av Skuggetanten, systern till bankdirektör Varnaes fru. De var de ledande i Korsbaek, den lilla staden som är seriens hela spelplan. I hennes ansikte kan man se hela hennes livs historia.

(Låt inte språket avskräcka er! Nere i högra hörnet kan n i klicka fram dansk text. Med hjälp av den och lite övning kan ni snart obehindrat ta in danskan.)

Anders Leion