JAN-OLOF SANDGREN: Dansk studie visar: Kina mest demokratiskt – enligt kineserna

En dansk studie Democracy Perception Index (DPI) har ställt 32 frågor rörande demokrati till 52 785 personer från 53 olika länder. Det något överraskande resultatet visar att det mest demokratiska landet, enligt landets egna invånare, är Kina. Tätt följt av Vietnam och Taiwan. Det land där flest invånare tycker att mängden demokrati är alldeles ”lagom” (alltså varken för mycket eller för lite) är Sydkorea. Mest missnöjd i demokratiskt hänseende är man i Venezuela, Iran och Ungern.

Bara 9 procent av kineserna tycker att deras regering borde vara mer demokratisk än den redan är (för övrigt samma siffra som Schweiz). I bottenligan hittar vi Venezuela, Turkiet och Grekland där missnöjet överstiger 50 procent.

På frågan om regeringen i första hand tillgodoser intressen hos en liten elit, håller bara sju procent av kineserna med. Men i samma påstående instämmer hälften av européerna och en klar majoritet av amerikanerna (såväl latinamerikaner som US-medborgare).

17 procent av européerna tror heller inte att deras regering kommit till makten genom fria och rättvisa val. Siffran för Ryssland är 29 procent och för USA hela 31 procent. Men märkligt nog bara 5 procent för Kina. Kineserna har alltså (vid sidan av danskar och taiwaneser) högst förtroendet av alla för sitt lands valsystem. Till saken hör att den kinesiska vallagen bara tillåter vanliga medborgare att rösta på suppleantposterna i folkkongressen.

Det är frestande att förklara resultaten med att:

• Kineser är mer hjärntvättade än västerlänningar.

• Västerlänningar har större förväntningar på demokrati än asiater.

• Kineser vågar inte säga sanningen, av rädsla för repressalier.

Verkligheten är förmodligen mer komplicerad. Bland den handfull asiatiska länder som toppar listan över upplevd demokrati, finns både kommunistiska och kapitalistiska. Gemensamt för dem är att de är ekonomier på frammarsch, där stora delar av befolkningen på kort tid lyfts från fattigdom till medelklassliv.

Jag har fått lära mig att demokrati är något ideologiskt, ett antal principer för hur samhället bör fungera – kort sagt, en värdegrund. Men för många människor runt om i världen verkar demokrati vara synonymt med välfärdsstat. Kan den egna regeringen åstadkomma lika hög levnadsstandard och lika stort utbud av konsumtionsvaror som västvärlden, tycker man sig leva i en demokrati.

I konsekvens med ovan sagda är missnöjet med demokratin som störst i länder som befinner sig på ekonomisk tillbakagång, vilket är fallet för många västländer.

Jag vet inte hur urvalet till undersökningen gått till, men några av resultaten känns extremt osannolika. Till exempel att Ukraina skulle vara bäst av samtliga 53 länder på yttrandefrihet, trots att det är ett land i krig där oppositionspartier är förbjudna. Lika osannolikt känns det att Ungern skulle vara sämst av alla på just yttrandefriheten och trea från slutet när det gäller demokrati.

Undersökningen omfattar 53 länder, men för åtta av de 32 frågorna har man valt att bara redovisa resultat för demokratier (43 stycken). Länder som uteslutits är Iran, Venezuela, Ryssland, Turkiet, Egypten, Algeriet, Thailand, Saudi-Arabien, Kina och Vietnam. Den distinktionen är extremt lätt att missa, ifall man inte lusläser texten ovanför diagrammen.

Undersökningen har utförts av Alliance of Democracies Foundation. En organisation som bildades 2017 av tidigare NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen. I förordet beskriver Anders Fogh Rasmussen hur demokratin i världen just nu hotas av Vladimir Putin och att alla goda krafter måste hjälpas åt för att stödja Ukraina. Det må vara politiskt korrekt ur västvärldens synvinkel, men gör att hela undersökningen känns som en partsinlaga för NATO. Ett stycke opinionsbildning förklädd till forskarrapport. Syftet borde väl ändå vara att så objektivt som möjligt kartlägga det globala samfundets uppfattning om demokrati.

Jan-Olof Sandgren