JAN-OLOF SANDGREN: Gates versus Kirsch 

För ett år sen handlade ungefär 80 procent av artiklarna på Omni om vaccinet och dess fördelar. Senaste månaderna har ungefär lika många artiklar handlat om Ukraina, vilket kanske bara visar att svensk media fokuserar på en nyhet i taget. Men också att vaccinet för många blev en besvikelse. När entusiasmen var som störst trodde vi att en enkel spruta skulle ge oss friheten tillbaka, men fyra sprutor senare riskerar vi att bli ett lydrike under WHO

En som inte verkar särskilt besviken är Bill Gates, som här talar med CNN från sin karantän (efter att ha drabbats av lätt covid). Vaccinet blev inte riktigt så effektivt som man hoppats, men han betraktar det ändå som ”A miracle” och drar slutsatsen att vi i framtiden behöver fler och tätare vaccindoser. Var 6:e månad för vanliga människor och för personer i min ålder (över 60) kanske oftare än så. 

Andra drar motsatta slutsatsen och menar att vaccinerna gör mer skada än nytta. En av dem är Steve Kirsch, entreprenör och uppfinnare i databranschen samt grundare av Covid-19 Early Treatment Fund (bilden). I det här blogginlägget analyserar han statistik från den brittiska databasen Office of National Statistics (ONS). Vad som skiljer den från annan covid-statistik är att man utgått från 8 grupper av vaccinstatus, varav en är ”helt ovaccinerade”. För varje grupp redovisar man dödsfall som involverar covid (alltså positivt PCR-test), men även dödsfall utan koppling till covid. 

När Kirsch summerar alla tabellerna kommer han till det chockerande resultatet att de som vaccinerat sig, generellt klarat sig lite bättre undan ”covid-döden”, men i högre utsträckning dött av andra orsaker. För 80-åringar går det ungefär jämt upp, men ju längre ner i åldrarna man söker sig desto större blir skillnaden. Vaccinerade 50-åringar uppvisar till exempel tre gånger högre dödlighet totalt, än ovaccinerade i samma ålder. I 20-årsåldern är faktorn hela 15 gånger och för gruppen 10 – 14-åringar astronomiska 1 600 gånger. 

En tolkning som ligger nära till hands är att vaccinet, förutom att skydda oss mot vissa typer av corona-virus, också sänker vårt allmänna hälsotillstånd. Kanske genom att möblera om i immunförsvaret. Det är i varje fall Steve Kirschs tolkning. 

Vill man anlägga ett kritiskt perspektiv kan man invända att grupperna inte är slumpmässiga. Vissa människor väljer att vaccinera sig, andra inte.  

  • De friskaste och sundaste bland oss tycker det är onödigt med influensavaccin. Risken att dö är ju ändå så liten.  
  • De sjukaste och bräckligaste däremot väljer vaccinet, eftersom de vet att en virusinfektion skulle få allvarliga konsekvenser. 
  • I gruppen ovaccinerade finns också strikta vaccinmotståndare, som kanske är strikta även i andra sammanhang och undviker miljögifter, skräpmat och såna saker. 
  • Rädda och ängsliga människor kanske vaccinerar sig i högre utsträckning, för att dom söker trygghet eller har för vana att följa med strömmen. Egenskaper som också kan leda till psykisk ohälsa. 
  • Det statistiska underlaget för 10 – 14-åringar är förstås sämre än för 80-åringar, eftersom barn i västvärlden sällan dör (vare sig de vaccinerar sig eller ej).  

Med alla dessa argument i bakfickan, är det ändå svårt att förklara den stora skillnaden i dödlighet. Vore mRNA-vaccinens samlade effekt på människokroppen hälsobringande, borde det rimligtvis ha varit tvärtom. Så jag är beredd att ge Steve Kirsch rätt. 

Man kan invända att Kirsch har en agenda, då han engagerat sig personligt och ekonomiskt i utveckling av läkemedel som konkurrerar med vaccinerna på covid-marknaden. Men samma argument borde i så fall med full kraft slå tillbaka på Bill Gates.   

Jan-Olof Sandgren