BIRGITTA SPARF: När lekstugans regler upphört att gälla

Hilal Kaplan, ”regeringsvänlig” turkisk journalist, försöker i söndagens Rapport förklara för den svenska regeringen att de måste sluta stödja YPG och sluta hylla dem som hjältar. Enligt henne handlar det om den turkiska nationens säkerhet.

Kaplan är visserligen ingen formell regeringsföreträdare, men om jag ska våga mig på en gissning så är en regeringsvänlig journalist i Turkiet lika hårt knuten till Erdogan som våra egna journalister på SVT och SR är hårt knutna till socialdemokraterna och miljöpartiet.

Sverige har fram till nu mest påmint om en lekstuga, där politiskt storhetsvansinne visavi både de svenska väljarna och övriga världen fått råda.

Den svenska politiken har till stora delar gått ut på att anklaga andra svenska partier och andra stater för att vara ”odemokratiska”, av olika anledningar. Allt enligt modellen ”Du är dum, så du får inte vara med!”.

Sverige bedriver sedan flera år dessutom en ”feministisk utrikespolitik”, vilket inte bara retar mig till vansinne utan även en mängd av den stora världens ledare. Inga jämförelser i övrigt.

Utöver det har Sveriges politiker, med sina från början åtta miljoner undersåtar, själva påtagit sig rollen att lösa samtliga övriga 7,7 miljarder världsmedborgares problem. Detta dels genom att alltid ge det högsta biståndet, dels genom att låta människor från jordens alla hörn flytta till Sverige och bli nya svenskar. Vilket resulterat i att Sverige i dag har cirka 10,3 miljoner invånare. Med varierande resultat.

Nu, när Sveriges feministiska politiker på allvar ska ge sig ut på den internationella arenan och försöka bli medlemmar i NATO, märker de till sin stora förvåning att den svenska lekstugans regler inte gäller överallt.

Andra kan till och med tycka att det är de styrande svenska politikerna som är dumma och inte får vara med!

Det ska bli riktigt spännande att se hur de tänker lösa det här.

Birgitta Sparf