BIRGITTA SPARF: Leder försämrad svenska oss framåt?

Jag har svårt att förstå syftet med att SVT och SR kvoterar in icke svenskspråkiga som nyhetsuppläsare.

Har vår statsmedia blivit ett enda stort integrationsprojekt? Vem vinner på att vi får höra nyheter på stapplande och icke korrekt svenska?

Bifogar ett flagrant exempel, ett av många, från SVT Nyheter där nyhetsuppläsaren hjälpligt tar sig igenom sitt försök till nyhetsförmedling. Följande händer:

Skenskrivningsadresser uttalas som obegripliga ”skinnskrivningsadresser”. ”Först fick köparen att skriva sig på en adress” istället för att ”köparen fick skriva sig på en adress.” Samt ”En av de störst svartkontraktshärvorna” istället för en av de största. ”Ett lämplig objekt” istället för ett lämpligt. ”För att allt skulle se riktig ut” istället för riktigt. Enligt blir till ”enliikt” med betoning på i, med minskad förståelse som följd.

Måhända är jag stingslig här och överdrivet känslig. Men jag har ett känsligt språköra. Jag blev tvåspråkig i min barndom. Detta genom att jag växte upp med Leksandsmål som talspråk. En dialekt som i många stycken kan vara svår att förstå för en oinvigd. Min språkvärld bestod huvudsakligen av den dialekten fram tills jag fyllde sex år och lärde mig läsa.

Rikssvenskan var naturligtvis allestädes närvarande som skriftspråk genom tidningar, böcker och serietidningar. Även genom radio och sedermera TV. Våra lärare talade genomgående rikssvenska med oss från första klass ute i byskolorna.

Vad hade hänt om vi som barn, när radion stod på hemmavid, fått höra nyheter på en förvanskad och icke korrekt svenska? Jag hade förmodligen redan som 6-åring högljutt och ilsket protesterat och börjat korrigera dem, men vad är det egentliga syftet?

Handlar det om att invandrade som bor i Sverige men inte behärskar det svenska språket ändå ska känna sig inkluderade och välkomna? Man behöver inte alls lära sig svenska, man kan ändå få jobb på Sveriges Radio och SVT Nyheter även med bristfälliga svenska språkkunskaper?

Eller handlar det om att vi som talar korrekt svenska, invandrade såväl som infödda, ska bli mer toleranta och acceptera att det är så här det låter från våra nyhetsredaktioner i dag? Och tänka att det här är också svenska. Vår nya mångkulturella svenska!

Att förvänta sig att vår skattefinansierade statliga regimmedia ska förmedla korrekt svenska i sina utsändningar är tydligen för mycket begärt. Något jag som språkfascist har väldigt svårt att acceptera.

Denna återkommande och skattefinansierade misshandel av vårt språk leder oss inte framåt, utan enbart bakåt!

Birgitta Sparf