BIRGITTA SPARF: Finn fem fel!

Tidningen Näringslivet berättar om Fabian Jouzdani från Iran som besitter exakt den mångsidiga filmkompetens som produktionsbolaget Gabardin sökte.

När de ville anställa honom visade det sig att Fabian omfattades av ett av Arbetsförmedlingens otaliga stimulansprogram för nyanlända.

I denna historia kan jag utan att anstränga mig hitta minst fem uppenbara och allvarliga fel:

1) Samtliga nyanlända som valt att flytta till just Sverige buntas ihop i en och samma kategori för skattebidrag vid anställning, oavsett om man har noll kompetens eller besitter spetskompetens, som Fabian.

2) Processen för företaget att få tillgång till bidragspengarna som följer med Fabian blir så besvärlig att de till slut anställer honom ändå, utan inblandning från skattebetalarna.

3) Tidningen Näringslivet finner detta så unikt och anmärkningsvärt att reportern Zoran Cale betonar att Fabian nu arbetar, lär känna sina kollegor, tränar på sin svenska och ”har heltidslön och betalar skatt”.

4) Sverige bedriver sedan 30 år tillbaka en totalt ansvarslös migrationspolitik, med massinvandring från MENA-länderna, som totalt slår sönder de naturliga mekanismerna på arbetsmarknaden och snedvrider konkurrensen mellan företagen. Genom att vissa får betalt av staten för att anställa nyanlända och andra får anställa icke nyanlända, utan statliga bidrag.

5) Detta har pågått så länge och blivit så normaliserat att reportern på tidningen och även jag, som är kritisk till det mesta som följer med vår migrationspolitik, applåderar företaget som anställer utan skattebidrag och tycker det är fantastiskt att Fabian från Iran har börjat arbeta och försörjer sig själv.

Vi har från mitten av 1800-talet gått från ett av Europas många fattiga länder till att i mitten på 1970-talet vara ett av världens rikaste och mest konkurrenskraftiga. Vilket till största delen skedde genom befolkningens nit, flit, redlighet, kunskapstörst och uppfinningsrikedom i samverkan med en ändamålsenlig politik.

Att vi nu applåderar att en nyinflyttad arbetar och betalar skatt, vilket för samtliga som bor i riket fortfarande borde ses som något fullkomligt naturligt och inte något avvikande, antyder att vi har slagit in på en helt felaktig väg.

Jag önskar Fabian varmt lycka till på sitt nya jobb!

Birgitta Sparf