BIRGITTA SPARF: Religionsfrihet?

Från ett samtal med en vän om islam.

Det var ett tag sedan vi hördes men vi hade ett långt telefonsamtal härförleden. Han jobbar inom räddningstjänsten, vilket för vanligt folk betyder brandkåren.

Vi tog upp ”påskupploppen”, vilka han inte blev inblandad i eftersom han bytt arbetsgivare och distrikt. Men han har tidigare blivit utsatt för attacker med stenkastning, upplopp och raketbeskjutning under sin tjänsteutövning. Han frågar sig:

– Hur är det möjligt att de kan göra så? Förstår de inte att vi är där för att hjälpa? Jag svarade:

– Jag förstår verkligen din fråga, den är högst berättigad. Men du begår samma misstag som så många andra.

– Du försöker förstå militanta muslimer utifrån din egen demokratiska begreppsvärld. Men för dem existerar inte begrepp som demokrati, frihet, mänskliga rättigheter eller eget självständigt tänkande.

– För dem finns bara Muhammed och koranen. En komplett uppsättning strikta levnadsregler enligt sharia som det bara är att följa, eller dö. Det är en ren diktatur, det är det enda du behöver förstå.

– Att tro att de skulle kunna anpassa sig till vårt demokratiska samhälle och vårt fria tänkande är lika sannolikt som att jag skulle konvertera till islam!

Problemet är inte islam. Problemet är att en majoritet av det svenska folket, med våra styrande politiker tillsammans med de högsta företrädarna för Svenska kyrkan i spetsen, tror att islam är en religion, vilken som helst. De förstår inte att islam är ett komplett totalitärt och mycket våldsamt politiskt system.

De har till exempel all fördragsamhet med hijaben och ser den som ett tecken på djup fromhet och religiositet. Även när den sitter på småflickor från två år och uppåt. Vilket är något fint och bra, något vi måste respektera.

De förstår inte att varje vuxen hijabi de ser ger uttryck för ett mycket starkt ställningstagande:

– Jag respekterar inte er syn på fria kvinnor och demokrati, bara så att ni vet! Jag respekterar inte er syn på individuell frihet och självständigt tänkande. Jag har inget som helst med det att göra. Jag lyder under koranen och sharia och har bara flyttat hit eftersom er regering bjudit in oss på en All Inclusive-vistelse. Förstår du?!

Jag har svårt att ta in vad våra politiker gör med vårt land. Jag har svårt att ta in vad så gott som hela Europas politiker gör med Europa. De bjuder in islamistiska krafter och bemöter dem med kristlig godhet och förståelse. Är vi goda mot dem kommer de att vara goda mot oss tillbaka!

Vi lever i Naivitetens tidevarv. Som så småningom kommer att förvanda vår religionsfrihet till religiöst islamistiskt tvång. Vilket är lika säkert som amen i kyrkan! 

Birgitta Sparf