HITTAT PÅ NÄTET: Om feminism kontra jämställdism på Pär Ströms Youtube-kanal

Feminism eller jämställdhet? Ytligt sett kanske det inte verkar vara så stor skillnad. Men om man går djupare in på respektive -ism inser man snart att det är mycket som skiljer dem åt. Feminismen strävar efter att kvinnor ska gynnas på mäns bekostnad, medan jämställdismen strävar efter att könen ska behandlas lika.

Det här tar debattören Pär Ström upp i ett nytt inlägg sin Youtube-kanal Nu fan räcker det, där han redogör för 13 punkter för jämställdhet. Hä