ANDERS LEION: Att andas tillsammans 

Allt oftare talar man om konspiration. Svenska statsmedias sätt att använda ordet påkallar en liten utredning. Konspiration kommer från latinet: conspīrātĭo, ōnis, f. [1. conspiro], prop. a blowing or breathing together.  

Detta att andas tillsammans har kommit att användas i en utvidgad, bildlik betydelse. Så här säger SAOB, svenska akademins ordbok: tillsammans med annan l. andra i hemlighet planlägga ngt brottsligt l. ngt mot ngn annan fientligt, vara l. ingå i komplott med ngn (mot ngn), smida ränker, bedriva stämplingar, stämpla, deltaga i sammansvärjning; särsk. i fråga om politisk värksamhet. (Första belägg 1567). 

Sveriges radio och television använder begreppet med en helt annan betydelse och i ett särskilt syfte. De gör det för att slippa diskutera frågeställningar som de – av någon anledning – inte tycker om. 

När den demografiska utvecklingen i Sverige, i Frankrike eller annorstädes förs på tal av någon person eller organisation som uppmärksammat en snabbt förändrad sammansättning av befolkningen, d.v.s. att allt fler muslimer flyttar in till landet och att i landet boende muslimska familjer har större barnskaror än ursprungsbefolkningen, samt att dessa två faktorer tillsammans gör att andelen muslimer snabbt ökat i befolkningen – då kommer ordet konspiration genast till användning. 

Tjänstgörande nyhetsuppläsare eller reporter påstår alltså att någon eller några, som aldrig närmare anges, i hemlighet skulle planlägga något brottsligt eller deltaga i en sammansvärjning av politisk art.  

Dessa statmedias betrodda försöker aldrig klarlägga vilka som ingår i denna konspirerande krets, inte heller hur själva verksamheten – att med matematiska och statistiska metoder försöka beskriva befolkningsutvecklingen – är brottslig eller på annat sätt inte är önskvärd. 

Det behövs inte. Det står alldeles klart varför statsmedia använder konspirationsbegreppet. De gör det för att misstänkliggöra själva frågeställningen och den eller de som gjort eller diskuterat beräkningar av den framtida befolkningsutvecklingen.  

Det är fult, obegåvat och bara aningen mer sofistikerat än att använda ordet rasisism. 

Och de misstänkliggör just för att slippa diskutera fakta – sannolikt därför att de är rädda både för själva frågeställningen och de politiska följder en seriös diskussion skulle kunna leda till.

Anders Leion