BIRGITTA SPARF: En kort epok i historien

Så betraktar jag Sveriges ekonomiska och sociala välståndstid.

Den nådde, utifrån min horisont, sin kulmen mellan åren 1936-1975. Det var under de åren som socialdemokraterna, i samarbete med borgarna, genomförde många av de politiska reformer som underlättade livet för vanligt folk.

Som allmän tjänstepension, lagstadgad semester, allmänt barnbidrag, studiebidrag, studielån och betald föräldraledighet. Med på köpet fick vi en av världens högsta skatter. Men det var det värt. Då.

I början av 1970-talet var vi ett av världens rikaste länder. En kunskapsnation, baserad på framstående industrimän och uppfinnare i kombination med ett homogent och strävsamt folk.

Men 1975 tog den gynnsamma utvecklingen slut, när vår riksdag enhälligt beslutade att Sverige skulle bli mångkulturellt.

Ungefär samtidigt slog den politiska tanken rot att vårt välstånd inte bara skulle gälla oss svenskar, utan hela världen. Ty så oändligt rika och förträffliga var vi att vi kunde rädda hela världen. Och så är vi, än i denna dag.

Vårt välstånd upphörde inte på något vis 1975. Däremot inleddes vår politikerledda resa mot ekonomisk och kulturell tillbakagång. Med både socialister och borgare som reseledare.

Våra samtida politiker har för en gångs skull lyckats i sina ambitioner. Sverige har verkligen blivit mångkulturellt.

Efter en ganska trög start gick det snabbt. Vi har gått från tre utanförskapsområden år 1991 till 186 år 2012.

Dessutom har vi berikats med cirka 40 särskilt utsatta områden, enligt polisens bedömning. Samt en mängd så kallade riskområden som är på god väg att bli särskilt utsatta.

Utöver detta är cirka 700 000 utlandsfödda i dag inte självförsörjande utan försörjs av oss övriga.

Vi har även blivit det mest farliga och kriminella landet i hela Europa och toppar statistiken över dödliga gängskjutningar.

Vi har fått en samhällsutveckling som gör att vi går baklänges in i framtiden. Men det slutar inte där.

Nu ska Sverige även rädda det globala klimatet genom att vi slutar sörpla Coca-Cola genom plastsugrör på McDonalds och stänger ned fullt fungerande kärnkraftverk. Eftersom vårt totala utsläpp av koldioxid utgör hela 0,2 procent av världens samlade utsläpp.

El har i södra och mellersta Sverige förvandlats till en exklusiv lyxvara för de rika och besuttna Samtidigt som vi ska köpa eldrivna bilar och cyklar samt sluta dammsuga vid kall och vindstilla väderlek.

Skatterna ska höjas igen, eftersom vi saknar ett fungerande militärt försvar mot Lede Fi från öst.

Jag är ett folkhemsbarn, född rakt in i välfärdslandet i mitten av 50-talet. Jag har varit en gynnad och lyckosam förmånstagare. Har därefter övergått till att bli en utsugen och förtvivlad betraktare av rikets eskalerande förfall.

Jag fick förmånen att vara barn och ung under en kort och blomstrande epok i den svenska historien. Mina barn och barnbarn kommer tyvärr att få leva i ett helt annat Sverige än det som en gång var mitt.

Birgitta Sparf