ANDERS LEION: Putins och Rysslands beklagansvärda läge 

De särskilda operationerna i Ukraina lockar till engagemang. Det är, förstås, lättare för vissa än för andra att ta ställning. Oavsett vilken sida man till slut stödjer tjänar ändå alla på att man avstår från att smäda eller förlöjliga någon av parterna. Detta gäller särskilt Ryssland och dess president, Vladimir Putin. 

Som Alexander Stubb har konstaterat (från 23,00) har Putin trots sitt välutvecklade sinne för strategi misslyckats totalt: 

  1. Han ville ha ett ryskt Ukraina – han får ett europeiskt. 
  1. Han ville ha ett tudelat EU – han har fått ett enat. 
  1. Han ville söndra NATO – han har fått ett nytt, enat. 
  1. Han ville hålla Finland och Sverige utanför NATO – nu diskuteras medlemskapet allvarligt, för första gången, i båda länderna.  

Inför denna tragedi, som utspelar sig helt öppet inför hela världen, finns det mycket god anledning att skydda Putin från hån och förlöjligande. Som Stubb konstaterar har resultatet av den särskilda operationen i Ukraina blivit: 

  1. Putin och Ryssland är totalt isolerade. 
  1. Regimen är halvt beroende av Kina. 
  1. Den är utstött i världssamfundet. 
  1. Den har svaga trupper. 

Att alltför öppet eller brutalt påtala detta kan vara droppen som leder till översvämning. I desperation och ilska kan Putin börja slå vilt omkring sig.  Han kan inte ingripa militärt mot andra makter (annat än via en särskild kärnvapenoperation, vilket kunde vara farligt – också för honom). Kvar står den egna befolkningen, alldeles oskyddad. Den kan komma att få betala dyrt för Putins beklagansvärda läge. 

Var och en gör därför bäst i att låta Putin vara i fred, för att han så småningom skall kunna vänja sig vid sitt nya predikament. Alltså: hoppas det blir en borgfred som får alla att trippa lätt utanför Putins dörr, så att han kan sova gott om nätterna. 

Anders Leion