ANDERS LEION: Det är träna, dumbom! 

Ett par gånger under förra seklet, i början och i slutet, öppnade sig möjlighet för demokratin att etablera sig i Ryssland. Det misslyckades. Varför? 

Gång på gång har USA försökt få demokrati att avlösa olika diktaturer. Det har alltid misslyckats, direkt eller efter någon tid. 

Det står alltmer klart att demokrati inte är ett färdigt system som kan placeras på valfri grund som ett slags färdig struktur. 

De sedan länge etablerade, fungerande demokratierna har en lång tradition av försök och lärande, av demokratibyggande. 

Detta övande och lärande skedde under olika förutsättningar. Ju fler klasser – stånd – som från början fick vara med, dess bättre resultat. Ju mer processen styrdes uppifrån, dess tveksammare resultat. 

Jaha. Men vem eller vad avgjorde vilka som skulle få vara med? Styrkeförhållandena mellan klasserna, stånden, förstås. 

I Sverige och i Norden i övrigt, fick allmogen – bönderna – vara med. Länderna har fått stabila demokratier. 

Varför fick de vara med? Därför att herrarna inte kunde hindra dem. Träden stod i vägen. Vid kraftmätningar mellan allmoge och herrar drog sig bönderna undan från slätterna, där herrarnas rytteri var överlägset, in den täta skogen, där rytteriet hade svårt att röra sig, blev klumpigt och ineffektivt. Behövdes det var det lätt att hugga ned träd och bygga svåra hinder. 

Herrarna måste dela med sig av makten. I Sverige har bönderna alltid varit representerade i riksdagen. (Tveksamt omdöme för nutiden, förstås). 

Ryssland grundades av vikingar. Impulsen från väster kvävdes snabbt av ryttarhorder från öster. 

Ju mer slätt, dess svårare för demokratin. 

Tacka träden! Vårda skogen! 

Anders Leion