LARS HÄSSLER: Om Krim och Ukraina 

För att försöka förstå lite om hur Moskva ser på Ukraina – och framförallt Krim – skulle man kunna byta ut Krim mot Göteborg.  

Ponera att under unionstiden mellan Sverige och Norge – som varade i nästan 100 år längre än hela Sovjetunionens historia – Stockholm hade beslutat att Göteborg av administrative skäl skulle styras från Oslo istället för från Stockholm (det var ända i Stockholm makten låg). När sen Norge/Ukraina bröt sig loss från moderlandet hamnade Göteborg/Krim på ”fel” sida. Där bodde fortfarande svenskar/ryssar som nu skulle styras av norrmän/ukrainare.  

Ponera vidare att en revolt ägde rum i Norge och en svenskfientlig regim kom till makten, förbjöd svenskan som offentligt språk, närmade sig Sveriges ärkefiende Danmark, och – ve och fasa – ville ansluta sig till Nato, något som det alliansfria Sverige inte kunde acceptera. Svenska trupper gick då in i Göteborg där de hälsades som befriare. (Putin tog Krim år 2014.) 

Omvärlden, numera Väst/Nato, skulle förstås protestera. Hade Sverige/Ryssland gjort fel? Kanske, men de hade ju bara tagit tillbaka vad som var deras, ett onödigt administrativt beslut hade för länge sedan begåtts, men nu var ordningen återställd. Skulle svenska trupper lämnat Göteborg, en för svensk export/försvarssynpunkt viktig stad? Knappast. Kommer ryska trupper lämna Krim? Knappast.  

Jag har inte mycket till övers för kleptomanstaten Ryssland och dess numera diktator Putin, men det kan inte vara fel att i alla fall försöka se problemet från motståndarsidan. I detta fall, oavsett utgången av kriget mellan Ryssland och Ukraina, så kommer Krim aldrig att lämnas tillbaka, där ligger nämligen den ryska Svarta havsflottan och den kommer att ligga där i framtiden också.  

By the way, sommaren 2006 seglade jag runt hela Svarta Havet, bland annat till Georgien och Krim. På Krim blev vi väl mottagna och fick besöka ubåtshangarer, insprängda i berget precis som Musköbasen i Stockholms skärgård. Under vårt besök firades flottans dag. Då seglade både ukrainska och ryska krigsfartyg förbi oss i en uppvisning, med respektive nationsflaggor, det vill säga ryska och ukrainska (se fotot). Detta motsäger Putins fräcka påstående att Ukraina inte är, eller har varit, en separat stat. 

Lars Hässler