BIRGITTA SPARF: Valfrihet vinner alltid

Från EKOT:

”Friskolornas riksförbund har uppmanat regeringen att återinföra möjligheten för friskolor att ta emot nyanlända elever, även om det innebär att de skulle gå före i skolornas egna köer.

Från 2016 till och med 2021 kunde friskolor inrätta en särskild kvot för nyanlända elever.”

Fram till förra året kunde alltså friskolorna ha en, för skolorna, frivillig kvot på upp till fem procent för nyanlända, vilka alltså fick gå före den ordinarie kön. Som mest använde drygt 100 av totalt cirka 1 200 friskolor sig av den möjligheten.

Enligt Migrationsverket har 781 barn från Ukraina mellan 24 februari och 6 mars sökt asyl i Sverige.

Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund, säger att hon är övertygad om att många av medlemmarna, alltså skolorna, är beredda att hjälpa till. Hamilton säger dock ingenting om föräldrars vilja att låta nyanlända gå före de egna barnen i kön.

Därför har jag ett bättre förslag till Hamilton:

Gör det frivilligt för samtliga föräldrar som anmäler sitt barn till en skola att låta en nyanländ gå före det egna barnet i kön. Detta borde lätt kunna anges på ansökan. Till exempel genom en kryssruta med formuleringen:

”Jag är mycket angelägen om att mitt barn får gå på just er skola då jag anser den vara det allra bästa alternativet. Men naturligtvis är jag villig att offra mitt eget barns skolgång om ett nyanlänt barn skulle behöva platsen bättre.”

Genom denna frivillighet borde ni kunna uppnå cirka 25 procent nyanlända på samtliga era 1 200 friskolor, vilket ju vore en avsevärd förbättring mot enbart fem procent på 100 skolor.

Denna valfrihet antar jag att ni kan införa utan att behöva blanda in regeringen i era regelverk. Jag rekommenderar varmt att ni provar denna modell!

Birgitta Sparf