BIRGITTA SPARF: Goda råd från statsministern

Sverige blir för varje dag en allt mer sinnessjuk nation. Inte nog med att galna islamister demonstrerar mot att socialtjänsten kidnappar muslimska barn för att försvenska dem. Nu kommer statsministern med goda råd till socialtjänsten om hur situationen ska hanteras.

Att protesterna tar sig sådana bisarra uttryck som de gör kan jag till viss del förstå.

De berörda familjerna har valt att flytta till Sverige från MENA-länder, och den enda skillnaden de märkt mot hemma är att här behöver man inte arbeta för att försörja sig. Dessutom får man bra betalt för att föda barn. Ju fler barn desto högre inkomst.

Annars är det mesta som hemmavid. Med muslimska skolor för barnen, extra koransstudier vid behov, fredagsbön i moskén, sharialagar i området där man bor och uppdelning mellan kvinnor och män på badhuset och på det lokala fiket.

Statsministern ger som sagt goda råd:

”– Polisen jobbar aktivt med att skapa långsiktigt förtroende, även i utsatta områden. Det bör fler göra i socialtjänsten, säger hon.”

Nu är det snarare polisledningen som låtit sig inspireras av socialtjänsten och inte tvärtom. Polisens främsta uppdrag i utsatta områden är numera att ”skapa förtroende” och ”bygga relationer”. Inte att, vilket man kanske kunde tro, genom sitt våldsmonopol upprätthålla lag och ordning.

Inom socialtjänsten handlar arbetet med barn och unga till stor del om samarbete med familjer, som kan ingå i en hel klan, och/eller unga med problematiskt beteende, som till exempel kriminalitet.

Statsministern visar med pinsam tydlighet att hon inte har en aning om vilket samhälle hon och hennes politikerkollegor har skapat. Det så kallade mångkulturella samhället, som skulle stärka och rädda oss från stagnation och ekonomisk undergång, har istället bidragit till framväxten av de flesta av vår tids största samhällsproblem.

Statsministern borde göra praktik några veckor på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och jobba med barn och unga och deras föräldrar.

Det vore lärorikt att se henne bygga förtroende bland de boende i Rinkeby. Vilka ofta saknar alla kunskaper om vad stat, kommun och myndighet är eller vad olika myndigheters uppdrag går ut på.

De har följaktligen inte heller den minsta lilla förståelse för hur en myndighet kan tillåtas ha synpunkter på hur de uppfostrar sina barn.

Jag skulle med intresse följa när hon via tolk skapar tillit hos ”nyanlända” som flyttade hit för 20 år sedan. Medborgare som bara har en dimmig uppfattning om vad socialtjänsten gör, mer än betalar ut en massa pengar till kontot varje månad.

Lika intressant vore det att se när hon skapar goda och tillitsfulla relationer med människor som betraktar henne med misstro, misstänksamhet och inte sällan med rent förakt på grund av hennes omoraliska svenska leverne.

Det vore kul att se hennes självgoda leende när hon vänligt men bestämt förklarar för dem att det är viktigt med unga flickors och pojkars frihet och att hederskultur är en riktigt dålig idé.

Sedan kan hon upplysa socialsekreterarna om hur de ska jobba för att skapa tillit och långsiktigt förtroende inom de berörda klientgrupperna.

Socialsekreterarna behöver alla tips de kan få om hur man genom samtal ska kunna förändra en tusenårig totalitär och förtryckande kultur och familjestruktur, så långt ifrån vår individuella frihet och jämlikhet som det går att komma.

Vi ser fram emot fler goda råd från statsministern!

Birgitta Sparf