BIRGITTA SPARF: Om Sveriges olösliga problem

SVT Nyheter berättar i en omfattande serie korta reportage att 130 kommuner i landet (av totalt 290) nekar socialbidrag till behövande utan godkänt andrahandskontrakt, trots osäkert lagstöd. Jag saxar två av rubrikerna:

”Matina och hennes son nekades bistånd av socialtjänsten – kunde inte bo kvar”

”Boverket: Lagen bör ändras – svarthyrorna måste bort”

Så vad är då problemet? Problemet är att alla har rätt. Situationen är orimlig och den ger orimliga konsekvenser.

Det stämmer att det saknas lagstöd för att neka socialbidrag till den som saknar ett godkänt andrahandskontrakt. Det stämmer också att detta innebär att socialtjänsten tvingas bidra till svartuthyrning, vilket enligt hyreslagen är olagligt.

Genom detta kan socialtjänsten även tvingas bidra till bidragsbrott, om den som hyr ut sin lägenhet vistas i hemlandet och oriktigt uppbär till exempel barnrelaterade bidrag från Försäkringskassan.

Ännu mer absurt blir det när socialtjänsten har kännedom om felaktiga utbetalningar men förhindras att underrätta Försäkringskassan om detta, genom den strikta sekretesslagstiftningen.

Dessutom är hyresvärden ovetande om att personen hyr ut sin lägenhet utan tillstånd, vilket innebär att kontraktsinnehavaren kan behålla sin mantalsskrivningsadress, vilken ligger till grund för bidragsutbetalningarna från bland annat Försäkringskassan.

Samtidigt är det orimligt att vägra människor socialbidrag på grund av att de inte har ett godkänt andrahandskontrakt. Först och främst för att lagen måste följas, sådan den nu är.

Men även för de konsekvenser det ger, med mängder av barnfamiljer i total bostadslöshet. En situation som socialtjänsten ändå måste lösa i slutänden. Genom akuta insatser med till exempel vandrarhem några dagar i taget. Med ständiga omprövningar, som nöter ned både de boende och socialsekreterarna.

Grundproblemet är naturligtvis, som alltid, den extremt höga invandringen till Sverige. Volymerna är helt ohanterliga inom alla samhällsområden. Naturligtvis även när det gäller bostadsfrågan.

Sverige har mellan år 2000-2020 beviljat närmare två miljoner uppehållstillstånd. Även om inte alla flyttar hit till bostadslöshet så vågar jag ändå påstå att merparten gör det.

Det kan vara att en man som bor i Sverige får rätt att återförenas med sin familj, och plötsligt så kommer fru och sex barn hit. Då hamnar bostadsfrågan i knät på kommunen. De enda jag kan tänka mig som har bostadsfrågan ordnad är kompetensinvandrare, där ett företag redan har ordnat bostad, eller vid partnerimport av en enda person. Samt studenter, som ordnar boende i studentlägenhet etc.

Merparten av dessa närmare två miljoner människor behöver således ett boende, naturligtvis på orter där det finns möjligheter till jobb. Även om deras verkliga chanser att få ett jobb är så gott som obefintliga. Vilket innebär våra storstäder, i första hand. Där det som bekant redan råder stor bostadsbrist.

Denna bostadsbrist bland ”nyanlända” är bara en i en lång rad av andra samhällsproblem som med all önskvärd tydlighet påvisar att vår extremt generösa invandringspolitik skett helt utan realistiska planer och konsekvensanalyser. Att den helt enkelt varit idiotisk, från början till slut.

Folk som flyttar hit ska ha en bostad, plats på en skola för barnen, är i behov av sjukvård i större utsträckning än den svenska befolkningen, och så vidare. Vilket inte kan komma som en överraskning för någon. Så man kan fråga sig hur våra politiker tänkt sig att allt detta skulle fungera.

Svaret är att de inte tänkt alls. De är enbart berusade av sin egen godhet och tanken på Sverige som en Humanitär Stormakt.

Men deras förmenta godhet innebär bara att hundratusentals människor försätts i evigt utanförskap i starkt brottsbelastade utanförskapsområden. Vilka även de är en direkt följd av den totalt ansvarslösa invandringspolitiken. Och dessa utanförskapsområden fylls ständigt på, år från år.

Våra politiker har förorsakat stora samhällsproblem som i dagsläget ständigt växer och förefaller vara olösliga.

Samtliga reportage från SVT Nyheter finns att se här

Och här en sammanfattande text av Gunnar Sandelin om invandringen till Sverige.

Birgitta Sparf