STIG FÖLHAMMAR: Advokaternas Klondike är Advokatsamfundets dilemma 

Det är lönsamt med kriminalitet för advokater. Det har varit lysande tider i drygt 20 år.  

Särskilt lönsamt är det att vara offentlig försvarare för gängkriminella. Då står nämligen skattebetalarna via staten för arvodena. ”Dagens Juridik” har publicerat en lista över de tjugo advokater som under 2020 tjänat mest. Följande fem tjänade envar drygt nio miljoner, främst som offentliga försvarare: Jonas Granfelt, Neo Barsoum Barstedt, Gabriel Barsoum och Max Ahlgren. De har alla företrätt personer med misstänkt gängkriminell koppling. 

I statsbudgeten finns anslaget ”Rättsliga biträden”. Det omfattar ersättning till offentlig försvarare, målsägandebiträde, rättshjälpsbiträde och offentligt biträde. Under de senaste 20 åren har anslaget, d.v.s. statens kostnader, enligt Ekonomistyrningsverket ökat med cirka 300 procent efter inflationskorrigering. 

Antalet advokater har under samma tid ökat med 72 procent och antalet biträdande jurister på advokatbyråer har ökat med 141 procent. Biträdande jurister är som regel yngre jurister som arbetar på advokatbyråer. Efter tre år kan de ansöka hos Advokatsamfundet om medlemskap och får då arbeta som advokater och därmed utses till offentlig försvarare av personer som åtalas för brott som kan ge fängelse i domstol.  

Konkurrensen har ökat, men advokater får enligt Advokatsamfundets regler inte göra reklam i form av annonser. Därför har antalet ”informationsfilmer” på sociala medier som Youtube och Instagram ökat. Där ”förklarar” vissa advokater hur du kan göra om polisen knackar på, exempelvis vad du skall göra med din telefon och vilka frågor från polisen som du inte behöver svara på. 

Advokatsamfundets roll i och synpunkter på tillväxten i ”branschen” har varit ytterst oklar. Fler medlemmar ger ju högre intäkter och ökar samfundets betydelse, samtidigt som ansvaret att ”hålla rent” bland medlemmarna ökar.  

Örebro tingsrätt tog förra torsdagen (den 3:e februari) det helt unika beslutet om ”obehörighetsförklaring” för Neo Barstedt – som förra året fakturerade för drygt nio millioner. Han får därför inte längre vara offentlig försvarare i Örebro tingsrätt. Barstedt varnades i höstas av Advokatsamfundet och dess disciplinnämnd.  

Men när det gäller att ”hålla rent” har samfundet annars agerat lamt, när det gäller advokater som har samarbetat med eller otillbörligt hjälpt kriminella som har suttit häktade. Visserligen beslöt samfundets disciplinnämnd i maj förra året att utesluta advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni. Om Amir Amdouni skrev disciplinnämnden bland annat att han ”avsett att försvåra utredningar om mycket allvarlig brottslighet i kriminella strukturer”. Men så sent som på hösten 2020 kom Göteborgsadvokaten Edip Samuelsson undan med varning och sanktionsavgift på 50 000 kronor, trots att han vid två tillfällen hjälpt klienter att bryta mot de restriktioner som den häktade kriminelle klienten hade tilldelats av domstolen. 

Anne Rambergs efterträdare som generalsekreterare heter Mia Edwall Insulander (bilden). När hon konfronteras med listan från ”Dagens juridik” över ”toppadvokaternas” arvoden är hennes kommentar: ” det är anmärkningsvärt att ingen på topp 20-listan är en kvinna – trots att det i dag finns många kompetenta kvinnliga försvarare”. En intressant synpunkt kanske, men är den relevant? 

Stig Fölhammar, f d stats- och EU-tjänsteman, konsult och egenföretagare.