MOHAMED OMAR: Låt inte Sverige sjunka ner i dyn och bli ännu ett u-land som folk flyr ifrån

Dagen före nyårsafton dog ännu en människa av skottskador, i Linköping. Den ”antirasistiske” forskaren Tobias Hübinette erkänner på sin blogg att förra året kommer ”att gå till historien som de blodigaste hittills i svensk fredstid vad gäller antalet personer som dödats med skjutvapen…”

Tobias Hübinette skriver:

Det inte särskilt många vet är att SCB också har konstaterat att alltför många andragenerationare dör i förtid – faktum är att inrikes födda invånare med två utrikes födda föräldrar (d v s andragenerationarna) uppvisar den allra högsta överdödligheten av alla grupper i landet och fr a gäller det när andragenerationarna är unga vuxna.

Bland de unga vuxna andragenerationsmännen var till exempel dödligheten mellan 41-57% högre än för hela befolkningen i samma ålderskategori under åren 2014-18. Denna kraftiga och närmast osannolika överdödlighet bland andragenerationarna har då gällt åtminstone ända sedan 2000-talet och beror bl a på att 100-tals andragenerationare har dött p g a skjutvapen, bomber, sprängmedel och knivvåld under de senaste åren och både i Sverige, i Afrikas horn och i den s k MENA-regionen (d v s inräknat alla andragenerationare som har stridit och stupat för Al-Shabab och IS m fl organisationer) liksom att alltför många andragenerationare går bort p g a missbruk, dålig hälsa och i trafikolyckor och p g a ett (själv)destruktivt leverne i allmänhet.

Det är sannolikt att Hübinette av detta drar slutsatsen att det behövs fler skattefinansierade åtgärder för att hjälpa invandrare att integreras i Sverige. Jag drar en helt annan slutsats: vi måste drastiskt minska invandringen och börja stimulera återvandring.

Det beror på att jag sätter Sveriges väl främst. Och det är inte egoistiskt. Ett välmående Sverige kan faktiskt göra mer för världen än ett Sverige som sjunker ner i dyn och blir ännu ett u-land som folk flyr ifrån.

Ett Sverige som mår bra kan bidra till mänskligheten genom kunskap, goda värderingar, tekniska och vetenskapliga innovationer, och så förstås pengar.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 (swishnumret stämmer, även om namnet inte är Mohamed Omar eller Eddie) eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar