HITTAT PÅ NÄTET: Europarådet drar tillbaka kampanj för den islamiska huvudduken

Europarådet (engelska: Council of Europe, CoE) startade en kampanj för att främja den islamiska huvudduken, på arabiska benämnd ”hijab”. Huvudduken är påbjuden av islamisk lag, sharia.

Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater, bildad 1949 med säte i Strasbourg. Rådet arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling.

Läs mer i franska Le Figaro Vox

Efter att ha mötts av stark kritik drog Europarådet tillbaka sin kampanj. Läs mer i Global Happenings: ”Under pressure Council of Europe withdraws hijab campaign” (3/11 2021).

Redaktionen