BITTE ASSARMO: Moderna museet kryper för extremister

När Moderna museet ska förklara varför de ratar det kanske viktigaste konstverket i modern tid, Lars Vilks rondellhund, låter det så pompöst att klockorna stannar. De vet inte till sig hur fina och komplicerade ord och uttryck de ska använda för att förklara varför just denna provokation är fel medan andra provokationer är rätt. Men de lyckas naturligtvis inte övertyga någon. Det finns bara en orsak till varför Moderna ratar rondellhunden och det är feghet.

Så här tjusigt uttrycker sig Moderna museets överintendent Gitte Ørskou i en text i Sydsvenskan:

”Jämfört med andra provokationer – som Andres Serranos ”Piss Christ”, Maurizio Cattelans ”La Nona Ora” eller till och med Christoph Schlingensiefs ”Foreigners out! Schlingensiefs container” – saknar det också en mer sofistikerad form eller uttryck. Verket uppmärksammar oss inte heller på något nytt om världen utan cementerar motsättningar som vi tyvärr redan känner till allt för väl.”

En konstnär som dränker en Jesusmålning i urin uppmärksammar oss alltså på ”något nytt om världen”, menar hon. Hon kan dock inte förklara i vad detta nya består.

Jag kan däremot förklara varför hon har fel och varför Lars Vilks rondellhund kvalificerar sig till en topposition på listan över konstverk som ”uppmärksammar oss på något nytt om världen” – och dessutom något så nytt att de flesta inte ens vågar ta till sig det ännu:

Rondellhunden uppmärksammar oss på att det finns en världsreligion som vägrar ingå i en demokratisk värld, vägrar acceptera religions- och yttrandefrihet och som har en armé av fundamentalister som är beredda att mörda för rätten till speciell vördnad.

Det, om något, skulle Moderna ha lyft om de varit det framtidens museum som de så gärna vill utge sig för att vara. Men istället för att visa mod och respekt för yttrandefrihet och konstnärlig frihet väljer de att krypa för extremister. Jo det gör de. Inte för att alla som blir kränkta av ett konstverk är extremister. Men de som blir så kränkta att de vräker ur sig hat och hot på sociala medier, önskar folks omedelbara död och dessutom i många fall är beredda att själv ombesörja denna död – de är extremister. Och det är just dessa extremister Moderna museet nu anpassar sig till.

Bara det faktum att överintendenten på Moderna museet använder ordet ”kränkande” om ett provocerande konstverk visar på hennes kapitulation inför hotet från islams krigare. Varför skulle hon överhuvudtaget använda ett sådant ord, när hon anser att Piss Christ håller en verkshöjd? Är den inte kränkande för alla troende kristna?

Det är den naturligtvis, men konst ska ju – i alla fall enligt Modernas definition – provocera.

Den ska bara inte provocera de mäktiga islamiska krafter som håller delar av världen i ett järngrepp.

Gitte Ørskou dansar alltså efter de lättkränkta islamisternas pipa, och kanske inte enbart den för vem vet vilka förhållningsorder den rödgröna regeringen – som lovat att aldrig någon kritisera eller ifrågasätta islam – har satt upp för det statliga museet?

I Moderna museets minst sagt skrytsamma presentation står bland annat att man ska ”vara delaktiga i nutiden, genom att vara en plats för dialog, debatt och samverkan” och ”skapa utrymme för ett offentligt samtal som främjar kritiskt tänkande och möjliggör förändring.”

Se där, minsann! Lars Vilks rondellhund är ju som klippt och skuren för dessa ändamål!

”I fullgörandet av våra uppgifter måste vi våga tänja på gränser och pröva okända vägar. Med vår stabila grund som utgångspunkt vill vi fortsätta att utmana oss själva” påstår man vidare.

Se där, igen, minsann! Lars Vilks rondellhund är ju som klippt och skuren även för detta ändamål!

Om inte om hade varit, förstås. Om det inte varit för den lydiga anpassningen till en totalitär religion och lättkränkta fundamentalister som hotar med blod och död så fort något går dem emot.

Bitte Assarmo