MOHAMED OMAR: Vad betyder jihad?

Det råder stor förvirring om vad ordet jihad betyder och hur det används av muslimer. Jag får ofta frågor om jihad både i kommentarerna på Det Goda Samhället och på andra ställen. Islams kritiker säger att ordet betyder heligt krig, medan många av islams försvarare påstår att det betyder en andlig kamp för att förbättra sig själv.

Utrikespolitiska institutets hemsida förklarar det så här:

jihadism är ett begrepp som används om våldsbejakande och militant islamism (ordet jihad som betyder ”heligt krig” kan dock även syfta på fredlig andlig kamp eller strävan)

På en sajt ämnad att vägleda skollärare, hittar jag denna förklaring:

Jihad är ett ord som flitigt används i media i samband med muslimskt terror. Ordet förknippas alltså med muslimskt terrorism och heligt krig. Detta är dock fel och denna missuppfattning finns även bland muslimer. Själva ordet Jihad betyder strävan. En strävan att vara en god människa och muslim. Man kämpar med sig själv för att vara förnuftig och stå emot det onda. Det är den stora Jihad. Den lilla Jihad handla om att kämpa för Guds sak. Detta betyder att man ska försvara Islam och Gud mot de som försöker förstöra. Den lilla Jihad handlar alltså om att försvara sig och sin religion. I Koranen står det klart och tydligt

Kämpa för Guds sak mot dem som kämpar mot er, men gå INTE till angrepp! Gud älskar förvisso inte de angripande” (Sura 2:186)

Författaren till stycket motsäger sig själv. Först säger han att det är fel att förknippa ordet jihad med heligt krig, sedan tillstår han, i samma stycke, att jihad även betyder krig.

Och på Stockholm moskés hemsida hittar jag denna förklaring:

Jihad” är en term som ofta missförstås och associeras med våldsamma radikala militanta personer. Detta arabiska ord är ofta felöversatt som ”heligt krig”, fastän det inte finns något sådant i islam. Heligt krig är något som företas för att påtvinga andra vissa religiösa doktriner. Detta är uttryckligen förbjudet i islam eftersom Koranen säger: ”Tvång skall inte förekomma i [accepterandet av] religionen.” (K 2:256)

[…]

Jihad är inte synonymt med krig, eftersom det bara är en möjlig aspekt av termen, och det inkluderar förvisso inte terrorism.

Först bestämmer författaren till artikeln på Stockholm moskés hemsida att heligt krig betyder ett krig som förs för att påtvinga andra en religion, sedan säger man att detta är förbjudet i islam.

Tvång att underkasta sig islamisk tro förekommer förvisso, till exempel föreskrev Muhammed klart och tydligt att den muslim som avfaller från islam skall avrättas. Detta straff har tillämpats genom hela islams historia – och gör det fortfarande i vissa länder.

Vers 2:256 i sitt sammanhang betyder inte att muslimerna inte ska påtvinga andra islamisk makt och lag. Den betyder, att eftersom Koranen har gjort klart vilken den sanna vägen är, borde ingen behöva tvingas att tro, utan den som inte tror, förnekar sanningen av ondska och högmod. Detta har förklarats av många av islams stora skriftlärda, och den är också den rimligaste tolkningen, då heligt krig, erövring och plundring, har varit en del av islams historia ända sedan Muhammeds tid – och muslimerna har alltid känt till denna vers.

Stockholms hemsida försäkrar vidare att man tar avstånd från terrorism. Vad som är terrorism är förstås en tolkningsfråga. Det är lätt att ta avstånd från terrorism utan att förklara vad man menar.

Så vad betyder jihad? Är det en inre, andlig kamp, eller ett riktigt krig? Faktum är att ordet jihad kan betyda båda dessa saker. Men, och detta är viktigt, när ordet jihad används av muslimer, både lekmän och religiösa ledare, handlar det så gott som alltid om heligt krig.

Det är så ordet förstås av muslimer, både vid islams begynnelse och idag. När muslimer pratar med varandra menar de heligt krig när de säger jihad. Om en muslim säger till andra muslimer: ”Kom bröder, låt oss gå ut i jihad”, kommer de andra muslimerna att uppfatta det som en uppmaning att gå ut i heligt krig, inte en uppmaning att meditera.

Om muslimer syftar på någon annan typ av kamp eller ansträngning när de säger jihad, lägger de till ett ord. Till exempel, om en muslim talar om en ansträngning att tvinga sig själv att läsa Koranen eller att tvinga sig själv att be, säger han ”jihad an-nafs”, det betyder en kamp mot den egna lättjan och lusten.

Och om en muslim talar om sin ansträngning att bekämpa tvivel och syndiga tankar, kan han säga ”jihad ash-Shaytan”, vilket betyder kamp mot Satan.

Jihad kan alltså betyda både inre och yttre kamp, men betydelsen yttre kamp, det vill säga heligt krig, är den vanligaste användningen av ordet i islamisk litteratur, samt bland lekmän och lärda både förr och nu. När ordet används som ett självständigt ord utan någon bestämning förstås det så gott som alltid som heligt krig.

Ordet jihad förekommer flera gånger i Koranen. I de allra flesta fall åsyftas heligt krig. Men den inre eller andliga kampen, är ofta samtidigt omtalad i dessa verser. Till exempel i kapitel 9, vers 81, talas det om dem, som eftersom det var så hett, ogillade att gå ut i krig när de fick befallningen att gå. I versen sägs att de motsträviga ska veta, att helvetets eld är hetare. Helvetet är alltså straffet i nästa liv för de muslimer som inte lyder profetens befallning att gå ut i krig.

Den andliga kampen i detta fall betyder att muslimen tvingar sig själv, mot sin lust – driven av kärleken till Gud och hans profet, och skräcken för helvetet – att gå ut i det heliga kriget.

De två typerna av jihad, den inre och den yttre, är alltså ingalunda oförenliga. De kompletterar i stället varandra, då det krävs en inre ansträngning att bekämpa tvivel, lättja och Satans frestelser, för att kunna gå ut i kriget och vara beredd att dö martyrdöden.

Den som älskar denna värld och dess njutningar mer än han fruktar helvetet och längtar efter jungfrurna i paradiset, kommer inte att vara redo att dö martyrdöden. Det krävs en stor andlig kamp för att rena sitt hjärta från kärlek till världen. Muhammed sade: ”Kärleken till världen är alla synders moder”. Han sade också: ”Dö innan du dör”. Det betyder att den fromme muslimen ska döda sin kärlek till världen, döda sin egen lust och sin egen vilja, innan han dör den kroppsliga döden.

Det är inte möjligt för den som älskar livet i denna värld mer än det efterkommande livet att offra sitt liv för lönen i det efterkommande. Alltså är inre, andlig jihad en förutsättning för det heliga kriget för att försvara, och utbreda, islams makt och lag.

BILD: Arabfursten Omar al-Mokhtar med en skara heliga krigare till häst under det andra kriget mot Italien 1923-1932.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Mohamed Omar