BITTE ASSARMO: Greta är vuxen nu – dags att ställa de svåra frågorna

Hon har fyllt arton nu, klimatprofeten Greta Thunberg, och är – eller kan åtminstone förväntas vara – vuxen. Det innebär att det är dags att ställa de svåra frågorna, de där man inte vill ställa till ett barn. Varifrån kommer hennes eventuella kunskaper? Vilken vetenskap lutar hon sig mot? Hur tänker hon sig framtiden, när hon dissar exakt alla förslag till klimatomställningar från regeringar och intresseorganisationer världen över, förutom möjligen de som tar oss tillbaka till stenåldern? Hur ser hon sig själv om tjugo år, om hon får som hon vill?

Att Greta Thunberg är myndig och därmed bör anses ansvarig för sina egna påståenden har inte förändrat mediernas förhållningssätt till henne. Hon får fortfarande bara enkla frågor, som hon kan svara på utifrån sitt känsloengagemang. Som nu senast i Expressen, där hon får frågan om hon kan tänka sig att vara vän med en ”klimatförnekare”.

Det är naturligtvis en fullkomligt idiotisk fråga, men i dagens samhällsklimat helt logisk. Idag ska man ta avstånd från vissa människor på grund av deras åsikter. Ett aktuellt exempel är corona. Den som är vaccinerad mot covid förväntas ta avstånd från, och gärna idiotförklara, ovaccinerade – den som är ovaccinerad förväntas kalla de vaccinerade för ”vaxxxxxade” med orimligt många x och hånfullt tonfall.

Självklart har Greta Thunberg anammat samma enögda sätt att se på världen. Hon svarar därför förutsägbart att det är högst tveksamt om hon skulle kunna vara vän med någon som inte håller med henne om klimatet, och tillägger att det ”beror på situationen”.

Varför denna tveksamhet till att vara vän med människor som har andra åsikter än hon själv? Och i vilken situation skulle hon kunna tänka sig att göra ett undantag?

Det hade jag faktiskt gärna velat veta. Men det fick jag inte eftersom reportern inte ställde någon följdfråga. Det gjorde hon inte heller till följande svepande påståenden från klimatgurun:

”Makthavarna befinner sig i total förnekelse. Krisinsikten är absolut noll.”

”Vi som befolkning har inte blivit medvetna om krisens omfattning. Vi är helt ovetande om att vi befinner oss i en existentiell kris.”

”Vi pratar om elbilar, vi pratar om elproduktion när vi egentligen befinner oss i en existentiell akut kris.”

Jag tänker, hur vet hon liksom allt detta? Att det bara är just hon och hennes utvalda aktivistvänner som har koll på läget? Att hon alls har rätt i att vi befinner oss i en akut existentiell kris? Kan hon belägga något alls av detta med vetenskapliga rön?

Det kanske hon kan. Det kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte är särskilt insatt i de många olika turerna kring klimatet. Och inte får jag veta det heller.

Ack, denna brist på följdfrågor…

Det är hög tid att journalisterna ställer Greta Thunberg mot väggen och kräver tydliga svar istället för dessa ständiga upprepningar. Hon är trots en av Sveriges och världens mest röststarka profiler i klimatsammanhang, och det går inte av att hon ska behandlas med samma silkesvantar som man behandlar en sexåring som deltar i en talangjakt. Jag förstår att det var svårt tidigare, när hon fortfarande var ett barn, men nu är hon faktiskt myndig trots att hon behållit flätorna och barnaögonen, som är så viktiga för hennes image.

Här är några förslag på frågor som skulle kunna ställas till Greta Thunberg:

• Vilka belägg har du för att vi lever i en akut kris? Vilken forskning har du tagit del av? Vilka siffror kan du visa upp?

• Vilka klimatåtgärder vill du se, eftersom du säger att det som görs idag inte räcker? Hur tänker du att vi ska leva för att rädda klimatet? Ge några konkreta exempel.

• Du är upprörd över att det pratas om elproduktion när vi är i en, som du säger, ”akut kris”. Samtidigt är du en flitig användare av sociala medier. Är du medveten om att företag som Facebook, Twitter och liknande är oerhört elintensiva och slukar enorma mängder energi? Kan du tänka dig att helt sluta använda sociala medier?

• Du är kritisk till att det pratas om elbilar. Vad har du för alternativa förslag till elbilar, som möjliggör att människor som bor i glesbefolkade delar av Sverige kan överleva och ta sig till sjukhus, apotek och så vidare? Ge ett konkret exempel. Berätta gärna också om hur du själv tar dig fram när du är ute och reser.

Det finns mängder med andra relevanta frågor som skulle kunna ställas till Greta Thunberg. Hon behöver granskas på precis samma sätt som klimatskeptikerna granskas. Allt annat är bristfällig journalistik.

Bitte Assarmo