Gästskribent BERIT BERNELYCKE: Öppet brev till Sveriges riksdag

När ett femtiotal män, från två olika släkter i Turkiet, börjar slåss som småpojkar på öppen gata i Lund, lämnar de oss vanliga medborgare i fritt fall, trots att vi borde ha vant oss. Skjutningar, bombdåd, hedersmord, könssegregering, bidragsunderstödda antidemokratiska och islamistiska föreningar, bilbränder, välfärdsbedrägerier, narkotikahandel, utpressning, förnedringsrån, gruppvåldtäkter, gängmisshandel, antidemokratiska predikningar i moskéer, könssegregerade friskolor. Listan kan göras så lång att den förefaller osannolik. Varför har ni tillåtit detta?

Det här har nått en kritisk punkt för mig. Jag sörjer när invandrarvänner drabbas av misstänksamhet och obefogad rasism, när brottslighet hos ett fåtal straffar de skötsamma!

Jag är en helt vanlig, vänlig, omtänksam och tolerant människa, tidigare lärare i grundskolan och gymnasiet, på asylförläggningar och andra institutioner. Men de senaste årens utveckling får mig att starkt ifrågasätta att medborgarskap ges till dem som inte klarar av en anpassning till det land de en gång valde själva att söka asyl i.

Facit är parallellsamhällen med egna regler för rättsskipning. Att leva i ett väl fungerande, demokratiskt land, betyder inte att dess lagar och normer för fredlig samlevnad är valbara. Man ska följa dem. Men det var ditt ansvar som politiker att agera för samhällets, statens och medborgarnas bästa. Hur har du agerat som politiker, i frågan om den stora invandring som har tillåtits? En hel värld förundras över det som nu händer i Sverige. Har du lyssnat på dem som varnade för det vi nu har att förhålla oss till? Till alla experter inom mångkulturell integration, hederskultur, terrorism, islamistisk extremism och klankultur. Lärde du dig något av dem?

Att emigrera till ett nytt land som man själv har valt, innebär inte bara att man får förmånen att ta del av något nytt och förhoppningsvis bättre, utan även att man behöver göra sig av med opassande, och kanske till och med olagliga traditioner och beteenden. Det är ett högst rimligt krav. Det kostar mycket pengar, arbete och stort tålamod att ta emot människor från andra kulturer och från länder där utbildningsnivån generellt är mycket lägre än i Sverige.

Det är fullständigt orimligt att efter decennier i Sverige fortsätta med sitt hemlands rättsskipning, normer och uppfostran, när dessa går på tvärs med svensk lag. Hur kan en stat som Sverige låta detta fortgå? Här gäller svensk lag. Varför förväntas vi betala för en fiende till det demokratiska samhället?

Förstår föräldrar vad deras egen anpassning betyder för barnens fortsatta framgång i landet? Är inte gratis skola och yrkesutbildning något bra att ha? Förstår man sin uppgift att vara en god förebild? Du som riksdagspolitiker; vad har du gjort för att komma till rätta med detta?

När tv visade de vuxna männen som slogs på gatan i Lund, blev jag stum. Det var helt absurt att titta på. Hur har dessa män kunnat leva i decennier i Sverige, med det här ociviliserade beteendet? Saknar de förmågan att skämmas för hur de uppför sig offentligt?

Jag anklagar ingen av dem som valde att ta sig hit. Jag håller helt och hållet våra politiker ansvariga. Allt fler visar sig sakna ambition och förmåga att anpassa sig till det nya landet. Några få klarar integrationen fantastiskt bra, men de missanpassade och icke integrerbara är en växande katastrof för Sverige och för sig själva.

Är det kanske dags för utvärdering av åren i Sverige? Förslagsvis som ett samtal med den som getts svenskt medborgarskap och som ägnar sig åt kriminalitet? Som agerar antidemokratiskt och förespråkar könssegregerad livsstil? För dem som efter decennier fortfarande inte klarar sig utan tolk? Som vägrar att utbilda sig för att bli gångbara på arbetsmarknaden? Som vägrar ta eget ansvar för sin integrering? Sverige kanske är fel land att fortsätta att bo i? Det kanske är fullt möjligt att flytta tillbaka till hemlandet? Eller till ett land där den kulturella och språkliga anpassningen inte är så svår?

Svenska politiker och myndigheter är skyldiga att börja diskutera hur medborgarskap ska kunna återkallas där det är befogat. Samhällskontraktet är ömsesidigt. När man som individ har passerat gränsen för vad en stat kan tolerera, måste staten kunna agera. Den får inte vara handlingsförlamad. Framtida asylsökande måste avkrävas efterlevnad av de regler som bevarar det sekulära samhället med religionsfrihet, rättsstat samt demokrati och jämställdhet.

Sverige kan inte hantera de värderingar som på World Value Surveys karta ligger så långt ifrån de svenska som det går att komma. Om detta har skrivits böcker, artiklar och rapporter. Kriminella med etniskt ursprung i Mellanöstern och Afrika har blivit en del av vår vardag.

Du som är politiker idag måste städa upp efter dina föregångares misslyckanden. Det är din dystra plikt mot oss som avlönar dig. Det var ditt val att bli politiker. Ett oerhört viktigt uppdrag! Jag avundas dig inte. Men ansvaret är likväl ditt. Rannsaka då och då din egen insats och om du håller tillräckligt lång horisont för dina val.

Jag, och många andra med mig, vill ha en återkoppling från er och tidigare politiker. Vad har ni för lösningar på de problem som era dåvarande beslut skapade?

Berit Bernelycke har tidigare varit verksam lärare i grund- och gymnasieskola. Text- och fotoproduktion, turism och sjukvård finns också i yrkesbagaget, liksom integrationsvärdskap och stöd till kvinnor utsatta för hederskultur. Hennes Facebooksida hittar du här.