HITTAT PÅ NÄTET: Den filippinska folkgruppen negrito har störst andel DNA från utdöd människoart

En ny omfattande studie ledd av Uppsala universitet visar att den filippinska folkgruppen negrito har den högsta uppmätta andelen gener från den utdöda denisovamänniskan.

Ordet negrito är spanska och betyder ”liten svart”. Det används som etnografisk gruppbenämning för flera stammar som lever på Filippinerna, Malackahalvön och den indiska ögruppen Andamanerna. Negriter är liksom pygméerna i Afrika mörkhyade och småväxta.

Den nya studien är en del i ett projekt med syfte att ta reda på hur Filippinerna befolkades. Tidigare delresultat från studien har visat att negriter var de första moderna människorna att bosätta sig på öarna där de kom i kontakt med denisovamänniskor och fick gemensam avkomma.

Maximilian Larena vid Uppsala universitet, studiens förstaförfattare, citeras i en nyhetsartikel (13/8 2021) på Uppsala universitets hemsida:

”Trots att negritos långt senare har blandats upp med östasiatiska gruppen med liten andel denisova-dna, kunde vi se att deras andel var märkbart högre än för andra folkgrupper. Jämfört med australier och papuaner hade negritos upp till 46 procent högre genetiskt inslag från denisova.”

Forskarna har analyserat cirka 2,3 miljoner genotyper från 118 etniska grupper på Filippinerna.

En negritostam, kallad ayta magbukton, har de högsta nivåerna av densisova-gener:

”Den här blandningen ledde till att mängden denisova-generna varierar i genomet hos filippinska negritos och hos andra grupper. På öarna i Sydostasien blandade sig negritos senare med människor som kom dit från östra Asien och som hade lite denisova-gener, vilket ledde till att mängden denisova-gener späddes ut. Men vissa grupper, som ayta magbukton, blandade sig i liten grad med dem som senare flyttade till öarna. Det är anledningen till att ayta magbukton behöll merparten av sina denisova-gener och därför har de högsta nivåerna i världen av sådana gener”, säger Mattias Jakobsson, professor vid institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet .

Denisovamänniskan, är en utdöd människoart som fanns i delar av Asien. De första lämningarna upptäcktes i Denisova-grottan i Altaibergen i södra Sibirien, därav artens namn.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Current Biology: ”Philippine Ayta possess the highest level of Denisovan ancestry in the world” (12/8 2021)

BILD: Dean Worcester (1866-1924) tillsammans med en negrito på Filippinerna. Worcester var en amerikansk zoolog och ämbetsman i det amerikanska koloniala styret fram tills 1913.

Redaktionen