BITTE ASSARMO: Covidpass i offentliga miljöer

Nära sex av tio svenskar vill att det ska införas covidpass på restauranger, museer och andra offentliga miljöer. Sex av tio, 60 procent, vill alltså att människor som av olika skäl väljer bort coronavaccinet ska uteslutas från en stor del av det utbud som finns runt omkring oss i samhället.

Jag tillhör själv dem som båda vaccinerat mig och laddat ner covidpasset digitalt. Jag tror inte att corona är att leka med, särskilt inte för den som befinner sig i riskgrupp, vilket jag gör, och jag tror inte på en hundradel av alla påståenden om vaccinens biverkningar.

Dessutom tror jag inte att det här handlar om någon världskonspiration, inte om någon konspiration överhuvudtaget. Jag har helt enkelt inte så höga tankar om ens de mest driftiga globalisterna att jag tror de har intelligens och potential nog att skapa en pandemi.

Däremot är jag fullkomligt övertygad om att politiker och myndigheter tar alla chanser att få inskränka medborgarnas friheter, inte nödvändigtvis för att de anser det vara av godo för samhället utan främst för att de går runt och är ständigt berusade av makt och hela tiden vill utöka den. Visst förstår de att samhället måste öppnas upp om hjulen ska snurra men de vill också att det ska ske med begränsningar som gör den lilla människan fogligare och mer lättstyrd, det är jag ganska övertygad om.

Därför ser jag med oro på att det förs en diskussion om att kräva covidpass, och med ännu större oro på att så många verkar tycka att det är okej.

Att jag har valt att vaccinera mig är mitt eget val. De som väljer att inte göra det har gjort ett annat val. Och i min värld får de också göra det. Vi lever trots allt i en demokrati och hittills har inga lagändringar gjorts som gör vaccinering obligatorisk.

Om man nu vill att fler ska vaccinera sig är det här dessutom helt fel väg att gå. Hur ska myndigheterna kunna argumentera för vaccinering, när de samtidigt säger att de vaccinerade måste skyddas i offentliga miljöer? För det är ju det som blir budskapet när man inför covidpass. Jag menar, hur ska ovaccinerade kunna vara någon fara för dem som är vaccinerade?

Eller handlar det om att man vill skydda de ovaccinerade från varandra? Det är svårt att veta hur de tänker.

De mest vaccinkritiska jag träffat på menar att det är de vaccinerade som utgör smittorisken och att de ovaccinerade måste skyddas mot dem. Jag tycker det är att ta i lite väl mycket men jag förstår varifrån bitterheten kommer. Om man blir utpekad som något slags rättshaverist bara för att man är skeptisk till en viss sorts vaccin (särskilt efter det konsekvenserna av svininfluensavaccinet för några år sedan) är det inte så konstigt att man blir förbannad.

I undersökningen har drygt 1000 personer deltagit. Av dem vill alltså 59 procent se ett krav på covidpass i offentliga miljöer. 23 procent anser att det är fel och 18 procent svarar att de inte vet.

När man delar upp åldersgrupperna visar det sig att det är personer i min egen åldersgrupp – 56-79 år – som är mest angelägna om att införa covidpass, där är det hela 60 procent som svarar ja medan endast 14 procent svarar nej. Men det är påfallande många även i ålderskategorin 18-34 år som vill att ovaccinerade ska frysas ut från offentliga miljöer, faktiskt hälften.

Först blev jag förvånad för jag har svårt att föreställa mig att jag, eller någon av mina vänner, hade accepterat en sådan frihetsbegränsning när vi var i den åldern. Å andra sidan är det inte särskilt länge sen en grupp så kallade ”influencers”, varav de flesta tillhör just den åldersgruppen, bad Stefan Löfven införa en klimatdiktatur för att de inte klarade av sin frihet. Och då är det ju inte så konstigt att hälften av dem också välkomnar andra frihetsbegränsningar.

Bitte Assarmo