Gästskribent RUNE LANESTRAND: Partierna och MSM ska inte lyckas tiga ihjäl att Ann Linde allvarligt skadat förtroendet för Sveriges utrikes – och säkerhetspolitik

Rune Lanestrand, gästskribent på Det Goda Samhället, har polisanmält Sveriges utrikesminister Ann Linde. Här följer en kopia av polisanmälan:

Till Stockholmspolisens registrator 

Polisanmälan mot utrikesminister Ann Linde som i telefonsamtal med okända personer yppat statshemligheter och allvarligt skadat Sverige säkerhet. Brottet faller under rubriken Brott mot rikets säkerhet i Brottsbalkens, kap 19, paragraf 3:  

Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396). 

Under mina dryga 20 år som krigsplacerad i Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har jag aldrig sett en större utrikespolitisk skandal. Lindes och Sveriges anseende har allvarligt skadats. Vad ska Linde säga när hon nästa gång ska möta och förhandla med den ryske utrikesministern Sergej Lavrov? 

Det gör inte saken bättre att hon är ordförande för OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det omdömeslösa handlandet är ytterst allvarligt då Sverige, i en tid med ökad spänning mellan öst och väst, behöver bättre och inte sämre relationer med Ryssland.  

Verka diplomatiskt för avspänning i stället för att delta i den ständiga hetsen mot Ryssland. 

Vänersborg den tredje augusti 2021 

Med vänlig hälsning 

Rune Lanestrand