BITTE ASSARMO: På Adelsö förändrades historien

Ett stenkast utanför Stockholm, mitt i Mälaren, ligger Adelsö, med en spännande historia och ett sällsamt arkeologiskt arkiv. Ön ståtar med flera forntida gravfält, fornborgar, runstenar och inte minst Hovgården, som tillsammans med Birka är upptaget på Unescos: s världsarvslista.

Hovgården är Birkas stora kungsgård, och tillsammans med de stora kungshögarna är den ett tydligt bevis på Adelsös betydelse under vikingatiden. Kungen som bodde här regerade över den tidens största stad, det vill säga Birka på Björkö. Adelsö kan också ståta med en medeltidskyrka, som byggdes redan på 1100-talet.

Borgområdet är en jämn bergplatå på omkring 50×30 meter, och omgärdas av kraftiga stenmurar åt alla håll utom öster där det finns ett brant stup. Murarna är mellan fem och tio meter breda och över en meter höga och nedanför stupet har en gång i tiden funnits en närmare 35 lång stenvall. När man grävde ut en mindre del av fornborgen på 1910-talet fann man ett antal skärvor av keramikkärl som var mycket vanliga under yngre järnåldern. Därför vet man att borgen användes vid den tiden. Men vissa arkeologer anser att den kan vara ännu äldre, vilket inte är helt osannolikt, med tanke på att Adelsös historia börjar redan på stenåldern.

Under stenåldern bestod Adelsö av flera mindre öar. Befolkningen livnärde sig huvudsakligen på fiske och jakt. Mälaren fanns ännu inte; skären som senare skulle bli Adelsö låg utspridda i en vik av Östersjön men allt eftersom landet höjdes reste sig en hel ö långsamt upp ur havet.

Adelsö har också en imponerande medeltidshistoria. Här återfinns ruinerna efter Alsnöhus, det slott som Birger Jarls söner Magnus Ladulås och Valdemar Birgersson lät bygga på 1200-talet. Det var här adeln infördes i Sverige, närmare bestämt 1279. Här skrev man också den välkända Alsnö Stadga, som kom att bli en av bilagorna till den gamla Västgötalagen.

I denna stadga införde man bland annat ett förbud mot kungarnas rätt att resa land och rike kring och ta logi hos bönderna utan att göra rätt för sig. Men förnyade också Birger Jarls lagar om hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid och tingsfrid. Men mest omdiskuterad var punkt nummer 3. I denna befriar Magnus vissa män från något som kallades ”all kunglig rätt”, eftersom de ”följer med råd och hjälp”. Denna punkt gällde:

– våra män och vår käre bror Bengts män samt bryter och landbor

– ärkebiskopens och biskoparnas svenner

– alla som tjänar med stridshäst, vem de än tjäna

Att befrias från ”all kunglig rätt” innebar troligen att de utvalda grupperna befriades (frälstes) från skatt till kronan. Vad som menades med ”råd och hjälp” har varit svårare att tolka, men man tror att det i första hand gällde krigstjänst.

Det sista stycket är det mest intressanta. Efter de oroliga åren i slutet av 1200-talet fanns nämligen många stora beväpnade grupper i landet, som tjänade olika stormän, biskopar och lagmän – beväpnade män som kungen alltså inte hade någon kontroll över. Att befria, eller frälsa, dessa från skatt innebar inte bara att Magnus knöt dem närmare sig, det innebar också att han gjorde det möjligt för ännu fler som hade råd och tid att tjäna med stridshäst. I praktiken innebar detta att Magnus hade knutit en kungatrogen och modern krigsmakt till sig vilket var av största vikt för en svensk kung i dessa tider.

Denna punkt förändrade dock inte bara krigsmakten. Den innebar också ett förändrat samhällssystem. Kungamakten styrde nu genom män som fått sina privilegier i form av skattebefrielse. Dessa hade i sin tur rätt att beskatta befolkningen i de områden där de styrde. Sverige hade alltså närmat sig det europeiska feodalväldet.

Även i modern tid har Adelsö utmärkt sig. Här har länge varit kulturbygd, med många stora gårdar, som Tofta, Kunsta och gården Sättra där man under lång tid drev en barnkoloni och senare ett skyddat boende för funktionshindrade. Här finns Stenby säteri som under många år hade en mycket fin och välskött fruktodling med klassiska äppelsorter såsom Åkerö och Gravensteiner.

Numera är det enkelt att ta sig till och från ön. Vikingaskeppen har ersatts av bilfärja, och den avgår varje halvtimme och ännu oftare under rusningstid. Men historiens vingslag blåser kraftigt på Adelsö, denna fantastiska kulturskatt mitt i Mälaren.

Bitte Assarmo