PATRIK ENGELLAU: Preventiv hybridalfabetisering för en skräddarsydd och hållbar inlärning är ett innovativt verktyg för framtiden

Nyligen hade Svenska Dagbladet en nyhetsbilaga som verkade finansierad av Verket för innovationssystem (Vinnova) ty så mycket pretentiöst samtidsnonsens om företag med obegripliga produkter var det länge sedan man såg. Eftersom du kanske missade bilagan har jag klippt bitar ur artiklarna och konstruerat en ny text för att du ska kunna stilla din nyfikenhet. Jag har försökt behålla originalets vassa logik och stringenta formuleringar.

”Sju av tio unga har mått psykiskt sämre än vanligt under det senaste året. Åtta av tio känner inte att de kan påverka sin situation. ”En väldigt farlig situation”, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

”För var dag som går pallar jag inte med vita alfabeter”, säger Fowan Algami (bilden), som i tisdags startade startuppen Läsalagom AB och ska börsnoteras på Nasdaq First North Premier List S8 de Luxe till hösten. Men Fowan utesluter inga alternativ. Hen nämner att det i stället, eller samtidigt, kan bli en straight B2B-lösning. Elon Musk ska ha hört av sig. Han skramlade med nypräglade bitcoin i kavajfickan.

Fowan har tagit strategiskt viktiga beslut från såklart adekvata prognoser och kan därför motverka otroligt många helanalfabeters belastning på psykvården och avlasta framför allt skolpersonalen samt ge oss en hållbarhet i systemet och en världsledande ställning.

Med sina system, verktyg, specialister och väl definierade processer är Läsalagom AB pionjärer och aktiva aktörer för den hållbara alfabetiseringen i norra Europa.

Fowan förklarar att den tilltagande frustrationen bland dagens unga beror på de högt ställda krav som den tilltagande IT-utvecklingen och särskilt den artificiella intelligensen ställer på unga människor av många olika kön. Den strukturella affärsidén i Läsalagom AB kommer från den senaste spetsforskningen inom EU och går ut på att använda AI för förbättrad livscykelhantering i stället för som ett hot. ”Inte minst pandemin har gett oss ett perspektiv på att planera och förutsätta saker”, säger Fowan som fyller 17 i nästa månad. ”Det är helt nödvändigt att tänka både taktiskt och strategiskt, men händelser i vardagen ändrar snabbt spelplanen. Vår insikt om detta har fördjupats och ges stort fokus.”

Fowan illustrerar Läsalagoms affärshemligheter med att referera till sig själv. Hen lyckades varken lära sig läsa eller skriva i skolan. Hen lyckades inte ens ta dyslexitesterna så man vet inte hur lite alfabetiserad hen är på en skala från ett till hundra där hundra är totalt och hållbart oalfabetiserad. ”Felet är att skolan blandar ihop läsning och skrivning på ett sätt som är helt främmande för modern alfabetiseringsforskning”, förklarar Fowan. Läsalagom AB ska genom en hybridisering – eller ”decoupling” som hen förtydligar – av inlärningskedjorna ska läsmomenten separeras från skrivmomenten och varje typ specialiseras utan störande inverkan på den andra. Fowan räknar att företaget genom cirkulära arbetssätt och genom att leverera nya klimatsmarta pedagogiska helhetslösningar till skolorna. Det hjälper skolornas ekonomi eftersom de varken bär investeringskostnaderna eller prestationsriskerna utan bara betalar för alfabetiseringen som en tjänst i stället.

Det blir nödvändigt att på förhand avgöra om den enskilde eleven är mest lagd åt läsning eller åt skrivning för att kunna ordinera rätt form av strukturell inlärning. Inom en nära framtid kommer 17 olika tester att kunna göras från hemmen. Med förebyggande digitala hjälpmedel som fowanX Sport4 och den kommande helt fossilfria Sport4Voyager-modellen kommer belastningen på skolpersonalen att bli minimal. För ett obetydligt ekonomifinansiellt tillägg kommer produkterna även att kunna SFI-anpassas.

På detta sätt kommer de två kompetenserna, det vill säga läsning och skrivning, att kunna separeras, renodlas och specialisera sig på sig själv utan inblandning av den andra kompetensen med vilken den alltid varit förenad till skada för utvecklingen av mental ohälsa i landet. Självklart är systemet molnbaserat och fullt skalbart.

”Vår styrka är att vi kan ta oss an komplexiteten och en bredd av kunder, vi är inte nischade i något specifikt fack”, säger Fowan. ”Vi är en personlig samarbetspartner för våra kunders tillväxt.”

”Vi sätter invånarna först, lyssnar och arbetar hela tiden för att vidareutveckla oss”, säger Bilam Kamel (m), kommunstyrelsens ordförande.

Patrik Engellau