Gästskribent BIRGITTA SPARF: Elefanten är ständigt närvarande i rummet

KATEGORI: KÄNSLIGA ÄMNEN 25 % av alla högstadielärare har utsatts för hot om våld av elever. 15 % har utsatts för fysiskt våld av elever. 14 % har minst en gång under 2020 utsatts för en hotfull situation av vårdnadshavare.

Vad kan detta bero på? Vilka elever och föräldrar är det som hotar och angriper lärarna? Det tas inte alls upp i Lärarförbundets nya rapport om hot och våld mot lärarna. Vi ska fås att tro att detta är ett allmänt problem som har växt under senare år. Det talas bland annat om ett grövre språkbruk på internet.

Lika lite som det går att förstå Brå:s siffror om det dödliga våldet går det att förklara uppgången av hot och våld mot lärarna. Allt bara händer, utan att det går att se någon förklaring.

Ändå sammanfaller ökningen i tid i de båda rapporterna, som dessutom kommer ut samtidigt. Men det är meningen att inte heller vi ska se elefanten i rummet. Fast vi alla kan se den, klart och tydligt!

Se inslaget om lärare som hotas i Aktuellt (27/5 2021)

Birgitta Sparf är utbildad socionom. Hon har varit verksam i 22 år i olika utanförskapsområden i Storstockholm. Nu egenföretagare och konsult inom socialtjänsten.

Birgitta Sparf