BITTE ASSARMO: Betala ut ersättningar till terrorister går bra – men sjuka svenskar utförsäkras godtyckligt

Jag hade nyligen ett samtal med en god vän som nyligen utförsäkrats av Försäkringskassan, trots att hon har en kronisk sjukdom sedan decennier tillbaka och sannolikt inte blivit friskare med åren. Till saken hör att hon redan haft sjukpension, eller vad det nu kallas (de ändrar ju namn och begrepp oftare än de byter strumpor, handläggarna och ledningen på kassan), i åratal men nya regler kräver ju nya utvärderingar och och nya utvärderingar innebär allt som oftast att den som nyss var sjuk plötsligt, som genom ett trollslag, är frisk igen.

Min vän är inte ensam, långt därifrån. Kroniskt sjuka svenskar kollas, dubbelkollas och trippelkollas av Försäkringskassans handläggare. Och det är klart att det är bra att myndigheten har koll. Men varför har man då inte samma koll när det gäller alla områden? Det har ju, till exempel, gått alldeles utmärkt för Försäkringskassan och andra myndigheter att betala ut en hel drös ersättningar och bidrag till de terrorister som lämnade Sverige för att gå med i mördarsekten IS.

I december förra året avslöjades det att 45 terrorister fick barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldrapenning och underhållsstöd. De fick dessutom både A-kassa, bostadsbidrag, försörjningsstöd och studiebidrag.

Studiebidrag? För vilken utbildning? Konsten att lära sig halshugga på rätt sätt?

Inte heller när det gäller LSS-företagen, där det fuskas hej vilt, iakttar Försäkringskassan samma minutiösa kontroll. Tvärtom, faktiskt – där slår man sig för bröstet som en välvillig myndighet som ”förutsätter” att människor är ärliga och säger att man inte vill bygga upp någon ”kontrollapparat”.

Kan detta ha något att göra med att två tredjedelar av de LSS-företag som fuskar drivs av utlänningar? Det tror jag. Jag tror att Försäkringskassan, likt alla andra myndigheter, iakttar en försiktighet när det gäller att kontrollera icke-svenskar eftersom det finns ingjutet i den svenska hittepå-värdegrunden att alla som inte är etniska svenskar per automatik är utsatta för diskriminering. Samma inställning gäller de terrorister som valde bort det västerländska samhället för en islamistisk morddiktatur. Myndigheterna har helt enkelt inte vågat ifrågasätta utbetalningarna eftersom det funnits en oro för att bli anklagad för rasism och diskriminering.

Att det blivit så säger en hel del om hur sjuk den så kallade värdegrunden är och vilken förödande effekt den haft på samhället på så många olika nivåer. Skattepengar slösas bort på människor som inte borde få en krona av andra människors surt förvärvade inkomster, för att hittepå-värdegrunden numera styr över vanligt sunt förnuft.

Samtidigt har sjuka svenskar utförsäkrats mer eller mindre på löpande band.

Efter åratal av rapporter om hur Försäkringskassan misskött sitt uppdrag och utförsäkrat människor med uppenbar godtycklighet, har regeringen till sist ändrat reglerna så att Försäkringskassan efter 180 sjukdagar ska fortsätta att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren istället för att pröva mot hela arbetsmarknaden. Det, tror man, ska ”öppna upp” för att fler ska kunna slutföra sin rehabilitering eller – får man förmoda – få en rättvis bedömning om det visar sig att de inte kommer att kunna återgå i arbete.

Huruvida detta kommer att få Försäkringskassan att börja bete sig anständigt mot sjuka svenskar får framtiden utvisa.

BILD: Läkarundersökning. Engelsk karikatyr (1848).

Bitte Assarmo