Gästskribent ROBIN ERIKSSON: År 2050 föds fler nysvenskar än gammelsvenskar

År 2017 åkte Trump till Polen och talade om vikten av tro och familj. Polackerna gav Trump stående ovationer, men i resten av Europa är folk ej så intresserade av tro och familj. Enligt Mark Steyn får Europas muslimer 3,5 barn per kvinna medan sekulära européer får 1,3 barn per kvinna. Han säger att om du har sådana födseltal och du har 10 procent muslimer och 90 procent sekulära européer i ett land så kommer de två grupperna att få lika många barnbarn.

Mark Steyn är en av de mest lästa politiska författarna i den engelsktalande världen. Han publicerar artiklar i Kanada, USA, England och Australien. När USA:s störste radiopratare Rush Limbaugh var ledig brukade Steyn hoppa in (Limbaugh dog i februari 2021).

Sekulära människor utgör 16 procent av jordens befolkning och de får 10 procent av jordens barn. Kristna var 31 procent av jordens befolkning år 2015 jämfört med 24 procent för muslimer. År 2055 – 2060 kommer 226 miljoner kristna och 232 miljoner muslimer att födas.

År 1950 hade Gambia 294 000 invånare. År 2100 kommer de att ha 8 miljoner invånare. Tanzania hade 8 miljoner invånare år 1950. År 2100 kommer de att ha 286 miljoner invånare. Mellan år 1950 och 2100 kommer Angola att öka sin befolkning från 5 miljoner till 188 miljoner. År 1950 hade Kongo-Kinshasa 12 miljoner invånare. År 2100 kommer de att ha 362 miljoner invånare, jämfört med 416 miljoner människor i EU och 732 miljoner människor i Kina.

Ett av världens tio folkrikaste länder år 1950 var muslimskt eller afrikanskt. År 2100 kommer sju av världens tio folkrikaste länder att vara muslimska eller afrikanska. Fyra av världens tio folkrikaste länder år 1950 låg i Europa. År 2100 kommer inget av världens tio folkrikaste länder att ligga i Europa.

År 2021 beräknar SCB att svenskfödda kvinnors fertilitet kommer ligga på 1,5 – 1,6 barn per kvinna, jämfört med 2,4 – 2,8 barn per kvinna för Afrikafödda kvinnor som bor i Sverige.

Etniska finnar får 1,35 barn per kvinna. Finlands muslimer får 3,1 barn per kvinna. Kyösti Tarvainen säger att Sverige år 2065 kommer att ha 49 procent etniska svenskar och 26 procent muslimer. År 2050 kommer det att födas 77 000 gammelsvenska barn och 88 000 nysvenska barn. 81 000 gammelsvenskar föddes år 2015 och år 2065 kommer 72 000 gammelsvenskar att födas. År 2015 föddes 38 000 nysvenskar och år 2065 kommer 108 000 nysvenskar att födas. Tarvainen säger att efter år 2100 kommer Sverige att ha fler muslimer än etniska svenskar. Han säger att då är det muslimerna som kommer bestämma vad som lärs ut i skolorna och vilken kultur som gäller. Idag finns över 50 muslimska länder.

Turkiet brukade vara kristet. År 1453 erövrade muslimska arméer Bysantinska rikets huvudstad Konstantinopel. Kyrkorna gjordes om till moskéer. Idag kallas staden som brukade heta Konstantinopel för Istanbul. År 1914 hade Turkiet nästan 25 procent kristna. Turkarna begick ett folkmord år 1914 – 1921 på 1,5 miljoner kristna. Idag har Turkiet 0,2 procent kristna.

Libanon brukade vara ett kristet land med stor muslimsk invandring. År 1971 fick Libanons muslimer 5,4 barn per kvinna jämfört med 3,6 barn per kvinna för kristna. År 2004 fick Libanons shiamuslimer 2,1 barn per kvinna, jämfört med 1,8 barn per kvinna för sunnimuslimer och 1,5 barn per kvinna för kristna. Idag utgör muslimerna 62 procent av Libanons väljare. Kristna libaneser med ekonomiska medel har sedan länge utvandrat.

Douglas Murray säger att i mitten av detta århundrade kommer majoriteten av österrikarna i åldern 0 – 14 år att vara muslimer. När Mark Steyn besökte en babybutik i Wien bar nästan alla kunder slöja. I Sverige fanns 8,1 procent muslimer år 2016 jämfört med 6,9 procent i Österrike. När en av Mark Steyns läsare frågade vilket västeuropeiskt land som kommer bli den första muslimska shariastaten svarade han Sverige utan att tveka.

Vissa säger att Europas muslimska befolkning ej kommer öka i framtiden då många invandrare från muslimska länder är sekulära. Dock har dessa sekulära invandrare en sekulär europeisk fertilitet vilket gör dem rätt irrelevanta för framtiden medan renläriga muslimer får många barn. Tunisier i Belgien får fler barn än i Tunisien.

Vissa säger att Västeuropa borde ta emot många östeuropéer och att Spanien borde ta emot många colombianer för det skulle underlätta integrationen. På lång sikt löser det inget att colombianerna flyttas till Spanien och att ukrainarna flyttas till Tyskland. Den strukturella defekten i västvärlden som gör att ursprungsbefolkningen minskar med 33 procent per generation bör lösas.

I stället för att förespråka kristna värderingar, äktenskap och barn har EU-parlamentet kommit med en ny ordlista som säger att man ska säga förälder i stället för mor och far, könsövergång i stället för könsbyte och kön tilldelat vid födseln i stället för biologiskt kön.

Den amerikanske demografen Phil Longman frågar sig om mänskligheten så småningom kommer att dö ut på grund av för låga födseltal. Han tror att svaret på den frågan är nej då religiösa människor fortfarande får många barn, oavsett om de är renläriga judar, kristna eller muslimer. Han säger att folk som tror på sin heliga bok får fler barn än sekulära människor.

BILD: 1) Svenska nybyggare i Norrland på 1800-talet, 2) Rinkeby idag.

Robin Eriksson är en funktionshindrad och kristen man. Den som vill kan swisha en gåva till 0760836744.

Gästskribent