HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Valkeala

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Valkeala ägde rum under Gustav III:s ryska krig den 29 april 1790 vid Valkeala i Finland och slutade med svensk seger.

Utdrag ur boken Anteckningar rörande svenska regementernas historia av Julius Mankell (1866):

Tidigt på våren 1790 (i slutet af April) verkställde Gustaf III åter ett infall på ryska området från Jala, hvilket föranledde striden vid Walkiala d. 29 April. Kronobergs reg:te deltog i densamma med mycken utmärkelse. Vid anfallet på den höjd, der fienden intagit en fast ställning, nödgades de svenska bataljonerna i anseende till terrängens beskaffenhet nalkas på en smal kolonn. Första Kronobergs bataljon under Öfv.-Löjtn. Påhlman hade teten och måste uthärda fiendens värsta eld, medan de andra utvecklade sig till höger och venster om densamma. Öfv.-Löjtn. Påhlman sårades, men Gen.-Major Pauli satte sig i spetsen för bataljonen och framförde den till anfall. Äfven den andra Kronoberg-bataljonen var med bland de 5 bataljoner, som stormade den fiendtliga höjden och derigenom afgjorde drabbningen.

Fortsätt läsa här

BILD: Slaget vid Valkeala. Målning av Pehr Hilleström.

Redaktionen