HITTAT PÅ NÄTET: Coca Cola anklagas för ”omvänd rasism”

Läsktillverkaren Coca Cola anklagas nu för ”omvänd rasism” efter att bilder läckt ut från en ”mångfaldskurs” för anställda.

Bilder från Coca Colas ”mångfaldskurs”, som började spridas i februari år, visar hur de kursdeltagarna uppmanas att ”försöka vara mindre vita” (try to be less white).

Begreppet ”omvänd rasism” används för att beskriva rasism riktad mot vita. Många så kallade ”antirasister” menar dock att dessa attityder inte ska beskrivas som rasism då ”rasifierade” anses vara ”offer” och stå lägre i makthierarkin än vita.

Coca Colas mångfaldskurs anordnades i samarbete med den antirasistiska tänkaren Robin DiAngelo, författare till boken White Fragility: Why it’s so hard for white people to talk about racism (2018).

Robin DiAngelo har tidigare kritiserats för att tjäna mer än ”rasifierade” så kallade ”antirasistiska” föredragshållare, se denna notis på Det Goda Samhället (25/11 2020).

Läs mer på The Indian Express (15/4 2021): ”Explained: Why Coca-Cola is under fire for promoting ‘reverse racism’ and ‘anti-white’ rhetoric”

Redaktionen