HITTAT PÅ NÄTET: Konstnären Gustaf Cederström föds 12 april 1845

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Gustaf Cederström (1845-1933) var en av Sveriges populäraste historiemålare under 1800-talet. ”Karl XII:s likfärd” är ett av hans kändaste verk.

Utdrag ur Från vår konstverld av Karl Warburg (1881):

Detta må vara att gå för långt, men en djup sanning ligger i den starka betoningen af konstnärens kärlek till sitt ämne. Nåväl, hvarje konstnär – ung så väl som gammal – bevarar väl innerst i sitt hjärta kärleken till fosterlandet, till hemmets förhållanden, till hemmets minnen, natur och folklif. Vistas han på främmande ort är det ofta svårt, i vissa fall omöjligt (t. ex. för landskapsmålaren) att gifva denna kärlek luft i pänseldrag eller mäjselförning. Men lemnas det honom tillfälle att åter dväljas någon tid i hembygden, så tager sig nog denna hans kärlek uttryck och skänker äfven åt hans verk ett högre konstvärde, på samma gång det – af flera skäl – får ett högre värde för publiken. Så var fallet just med den tafla å 1878 års exposition, som – t. o. m. framför i vissa afseenden bättre utförda arbeten – gjorde största verkan inom svenska afdelningen, nämligen Gustaf Cederströms ”Karl XII:s likfärd”. Konstnären hade riktigt älskat sitt ämne, och denna tafla, af djupt fosterländsk halt, måste gripa – i främsta rummet hvarje svensk, men äfven genom den värme, hvarmed konstnären omfattat motivet, en främmande åskådare.

Fortsätt läsa här

Redaktionen