Gästskribent JOHAN AHLIENUS: Socialdemokraternas statstelevision

För de flesta är det väl ganska klart – Socialdemokraterna har blivit ett parti för invandrare och bidragstagare. De tidigare arbetarväljare lämnar S och ersätts av invandrare. ”Tillhör du ett LO-förbund är det vanligaste partiet SD” enligt Kantar Sifo jan 2021; av väljarna i invandrarområdet Herrgården (del av Rosengård) röstar däremot 79 procent på Socialdemokraterna.

Efter en bedrövlig regeringsperiod fylld av misstag och misslyckanden, vill Socialdemokraterna undvika att diskutera vad man åstadkommit och vad man planerar, kort sagt det som brukar kallas sakfrågor. Det gäller att undvika att ställas till svars för de misstag och den inkompetens som man visat på så många områden

För att undvika detta satsar man i stället på att brunsmeta oppositionen, och utmåla ett regeringsskifte som ett hot mot demokratin. Såvitt man kan förstå är anklagelserna grundlösa, och skulle jag utveckla detta, framstår nog den socialdemokratiska demokraturen som ett större hot, med sina försöka att begränsa åsikts- och yttrandefrihet.

Det här är en typ av svartmålning och propaganda som mest förekommer i icke-demokratiska länder – oppositionens försök att fälla regeringen är en statskupp, eller så är den ett redskap för främmande makt.

Men misstänkliggörandet av oppositionen skulle nog vara svår att genomföra om det inte vore för Socialdemokraternas största tillgång – statliga SR och SVT – som ger spridning och stöd åt S-kampanjen.

Det här kan göras på många sätt. De vanligaste är att ge utrymme åt de politiker man vill gynna och att låta dem framföra sitt budskap oemotsagda och avstå från kritiska följdfrågor.

”30 minuter”-intervjun med Stefan Löfven nyligen (17/3 2021) är ett gott exempel. Intervjuaren Anders Holmberg lät honom under 30 procent av programmet angripa och misstänkliggöra oppositionen, och att implicit hävda att ett regeringsskifte skulle vara ett hot mot demokratin. Trots att påståendena var häpnadsväckande och inbjöd att granska, så upprepades de flera gånger, i stort utan ifrågasättanden eller följdfrågor. Som K-G Bergström efteråt kommenterade på Twitter lämnades Löfven öppet mål.

Vad Anders Holmberg också skulle ha kunnat ta upp är:

– Mordförsöken i Vetlanda och sambandet med invandringspolitiken, en koppling som Löfven förnekat

– S angrepp på yttrande- och åsiktsfrihet. Flera nya lagförslag på gång – den nya mediastödsförordningen, den aktuella forskningspropositionen, förbud mot medlemskap i “rasistiska” organisationer – som väl närmast avser att skapa en lagfäst åsiktskorridor/demokratur

– Skolproblemen med allt sämre skolresultat, mobbingen och trakasserierna, oredan i klassrummen

– Gängkriminaliteten, våldtäkterna, barn- och förnedringsrånen

– EU:s stödpaket, ett aktuellt beslut, som innebär att svenska skattebetalare tvingas bidra med 150 miljarder till främst Italien, samtidigt som fattigpensionärerna riskerar att bli fler i Sverige

Men inget av detta tog programredaktionen och Anders Holmberg upp.

Däremot bekräftade programmet, intervjuaren och dess redaktion att SR och SVT är Socialdemokraternas främsta tillgång inför valet 2022.

Johan Ahlienus arbetar inom det vårdindustriella komplexet sedan många decennier. Är gammal nog att minnas, ung nog att bli förbannad. Han heter egentligen någonting annat.

Redaktionen