HITTAT PÅ NÄTET: Svenskarna erövrar Moskva

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 12 mars 1610 erövrar en svensk här under fältmarskalken Jakob De la Gardies befäl erövra den ryska huvudstaden Moskva. Svenskarna möts av jubel från invånarna. Detta är en av mycket få gånger i världshistorien någon har lyckats erövra staden.

De la Gardieska fälttåget var ett fälttåg lett av Jakob De la Gardie för att stödja Sveriges kandidat till den ryska tronen.

Efter den ryske tsaren Fjodor I:s död 1598 inleddes det som i Ryssland kallas Stora oredan 1598–1613. Eftersom Fjodor inte hade någon arvinge, stod den ryska tronen ledig, och många var intresserade av den, bland dem Vasilij Sjujskij som stöddes av Sveriges kung Karl IX.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Nu gick allt lyckligt. Upprorshären fördrevs ur sitt förskansade läger utanför Moskva, och den 12 mars 1610 höll den förenade svensk-ryska hären sitt intåg i Rysslands heliga stad, där befriarne med stora högtidligheter mottogos av befolkningen, som efter landets sed bjöd dem salt och bröd samt kallade dem sina bröder och räddare. Upp till Kreml, tsarernas borg, tågade den svenske fältherren och stod där som den ryska huvudstadens herre.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen