HITTAT PÅ NÄTET: Torbern Bergman föds den 9 mars 1735

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kemisten Torbern Bergman (1735-1784) föds den 9 mars 1735 i Låstads socken, Västergötland. Han studerade botanik, matematik och entomologi vid Uppsala universitet och disputerade i astronomi.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

På kemiens område hade Sverige under 1700-talet två män med europeiskt rykte, den skarpsinnige, grundlärde professor Torbern Bergman och hans lärjunge Karl Vilhelm Scheele. De höra bägge till sin vetenskaps grundläggare.

Bägge blevo de också, liksom Anders Celsius, vetenskapens martyrer. Ett rastlöst arbete i ohälsosamma laboratorier klippte av deras livstråd i förväg. Bergmans starka ande kämpade dock i åratal segerrikt mot sjukdomen. Aldrig talade han om sina lidanden, blott om de verk, han skulle fullborda, och ännu märkt av döden, började han nya vetenskapliga undersökningar. Arbetet var hans allt här i livet.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen