HITTAT PÅ NÄTET: Svante Sture den yngre gifter sig med Märta Eriksdotter Leijonhufvud

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 3 mars 1538 gifter sig Svante Sture den yngre med Märta Eriksdotter Leijonhufvud, med vilken han med tiden får femton barn.

Svante Sture den yngre (1517-1567) var son till Kristina Nilsdotter Gyllenstierna och riksföreståndaren Sten Sture den yngre. Strax efter Gustav Vasas död utnämndes han av efterträdaren Erik XIV till riksmarsk och vid dennes kröning den 29 juni 1561 blev han dubbad till en av Sveriges första grevar. År 1562 blev han generalguvernör över Livland och Reval, som året innan hade blivit svenskt.

Den sinnessjuke och misstänksamme kung Erik anklagade Svante Sture den yngre för högfärräderi och lät döda honom tillsammans med sönerna Nils och Erik, samt några andra stormän under Sturemorden i Uppsala den 24 maj 1567. Svante Sture ligger begravd med sina två söner i Uppsala domkyrka.

Märta Eriksdotter Leijonhufvud (1520-1584) var syster till Gustav Vasas andra drottning Margareta Eriksdotter Leijonhufvud och moster till dennes tredje drottning Katarina Stenbock.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien (1885-1886):

Den drottning, som konungen nu gick att möta, var Margareta Eriksdotter Leijonhufvud. Hon var dotter af den i Stockholms blodbad omkomne herr Erik Abrahamsson, och konungens bröllop firades jemt ett år efter hans första drottnings bisättning eller den 1 Oktober 1536. Innan konungen fattade tycke för henne, var hon förlofvad med unge herr Svante Stensson, densamme som lybeckarne ville göra till konung i Sverige, men han måste uppoffra sin ungdomskärlek för konungens skull. Konung Gustafs andra äktenskap blef emellertid i högsta måtto lyckligt och välsignades med en rik afkomma.

Unge herr Svante kunde dock ej så lätt glömma sin brud, och när han kom hem från Tyskland, öfverraskade konungen honom en gång, då han låg på knä framför drottningen. Den häftige konungen var genast färdig att uppbrusa i vrede, men Margareta afböjde faran genom att säga, ”det herr Svante anhöll om hennes systers, jungfru Märtas hand”. Herr Svante måste hålla god min, konungen blidkades, och den så plötsligt åstadkomna förbindelsen mellan herr Svante och Märta Eriksdotter Leijonhufvud blef verkligen af. Deras bröllop firades på Nyköpings slott 1538, och äfven deras äktenskap blef lyckligt.

Fortsätt läsa här

Redaktionen