HITTAT PÅ NÄTET: Prins Carl firar sin 75-årsdag

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Carl (1861-1951) var prins av Sverige och Norge (från 1905 prins av Sverige) och hertig av Västergötland, son till kung Oscar II och drottning Sofia och bror till Gustaf V.

Prins Carl gifte sig 1897 med sin kusindotter Ingeborg av Danmark. Familjen bodde på Parkudden, Djurgården i Stockholm 1899-1908, senare i Byströms villa på Djurgården (även senare kallad Prins Carls palats, sedan 1928 Spaniens ambassad) till 1922, och därefter i en våning på Hovslagargatan på Blasieholmen. Dessutom innehade prinsen från cirka 1909 egendomen Fridhem nära Bråviken utanför Norrköping som sommarresidens.

Carl var yrkesmilitär inom kavalleriet (därav kom hans tillnamn ”Blå prinsen”) och avancerade till general 1908. Åren 1898–1912 var han inspektör för kavalleriet. Den 10 maj 1882 invaldes han som förste hedersledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han var ordförande i svenska Röda Korsets överstyrelse 1906–1945 och ledare för organisationens humanitära insatser. Han var även hedersledamot vid Västgöta nation vid Uppsala universitet, samt ordenssällskapet Götiska Förbundets stormästare.

Prins Carl fick tidigt svåra hörselbesvär. Han avled av akut hjärtsvikt i sitt hem på Hovslagargatan klockan 00.05 den 24 oktober 1951 och begravdes på Kungliga begravningsplatsen.

Den 27 februari 1936 firade Prins Carl sin 75-årsdag.

Utdrag ur Svenska Dagbladets årsbok 1936:

Prins Carl tillbringar sin 75-årsdag hos sin dotter och svärson, det norska kronprinsparet, på Skaugum i Askerbygden i kretsen av sina närmaste, bland dem även konung Leopold och prins Eugen. Blommor, hälsningar och telegram från hela världen inströmma till jubilaren. Från Svenska Röda korset överlämnas en avgjutning i guld av organisationens nya förtjänstplakett. Vidare frambäras bl. a. Artur Hazelius-medaljen i guld från Nordiska museets nämnd, en praktfull adress från Medicinska fakulteten i Uppsala och en annan dylik från Svenska tandläkarsällskapet. En anslående hyllning bringas under vinterkvällen av Askers fackelbärande skidlöpare, som bilda jubilarens namn i snön vid Skaugum. Ledande kulturpersonligheter i Europa hylla, liksom kejsaren av Abessinien, prins Carl genom uttalanden i Svenska Dagbladet.

Redaktionen