HITTAT PÅ NÄTET: Kärnkraftskapaciteten ökar i världen

Kärnkraftskapaciteten ökar i världen och omkring femtio kärnkraftverk är under uppbyggnad. De flesta planerade reaktorerna finns i Asien, till exempel i Kina och Indien, men flera planeras även i Ryssland. År 2019 producerade kärnkraftverk 10 procent av världens elektricitet.

I en artikel på World Nuclear Association (uppdaterad i januari 2021) finns en lista över kärnkraftverk under uppbyggnad.

På hemsidan beskrivs organisationen så här:

”World Nuclear Association is the international organization that represents the global nuclear industry. Its mission is to promote a wider understanding of nuclear energy among key international influencers by producing authoritative information, developing common industry positions, and contributing to the energy debate.”

BILD: Kontrollrum. Reaktor HTR-10 på Tshinghua-universitet i Peking, Kina.

Redaktionen