HITTAT PÅ NÄTET: Missionen i Finnmarken – ”Fredagen den 14 Februari drogo vi till Björna”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Niels Vibe Stockfleth (1787-1866) var präst och missionär i norska kyrkan och språkvetare med inriktning mot samiska. Han är känd för att ha utvecklat det nordsamiska skriftspråket och tagit initiativ till att norska präster som verkade bland samer skulle kunna samiska. Han berättar om sin mission till samerna i Dagbok öfver mina missionsresor i Finmarken (1866).

Fredagen den 14 februari 1845 drog han till Björna.

Utdrag ur Dagbok öfver mina missionsresor i Finmarken av Niels Vibe Stockfleth (1868):

Fredagen den 14 Februari drogo vi till Björna. Från Jockmock och ända till närmaste station vid Björna prestgård liade vi ej sett bränvin på något ställe, ej en gång på gästgifvare-gårdarne; men härifrån sågs bränvin i alla hus och med bränvinet följde de sedvanliga ledsagarne: vederstyggliga eder och svordomar, som vi under hela den omnämnda sträckan hade varit befriade från att höra. Ej förrän söndagseftermiddagen den 16 Februari lyckades vi att komma fram till Hernösand, 20 mil från Fredrika.

Läs hela dagboken här

Redaktionen