PATRIK ENGELLAU: Vad folk pratar om i Japan

Den 83-årige Yoshiro Mori (bilden) har just avgått från sin post som ordförande i organisationskommittén för de olympiska sommarspelen som ska inledas i slutet av juli. Mori var tidigare premiärminister i Japan och är känd för att ha ett hjärta som en loppa och en hjärna som en haj. Som premiärminister blev han fångad på bild tillsammans med en av Japans mäktigaste Yakuza vilket betyder mafialedare. När en amerikansk ubåt av misstag sänkte en japansk fiskebåt varvid nio japaner dödades fortsatte Mori att spela golf sedan han informerats om händelsen. Enligt den Internationella Olympiska Kommittén ska sommarens OS i Tokyo vara de bäst förberedda av alla olympiader.

Mori verkar vara effektiv, maktlysten, hänsynslös och odiplomatisk. Den tredje februari diskuterade den japanska organisationskommittén om den skulle bestämma sig för att minst fyrtio procent av kommittémedlemmarna borde vara kvinnor. Mori gjorde följande uttalande: ”I styrelser med en massa kvinnor tar mötena så lång tid. Kvinnor vill gärna konkurrera med varandra. Om en person räcker upp handen så tror de andra antagligen att även de måste säga något. Det är därför alla ska prata. Om vi ökar antalet kvinnliga styrelseledamöter måste vi på något vis begränsa den tid de får tala eftersom de har svårt att sluta. Det är besvärande.”

Denna utsaga startade en vindil som på ett par dagar hade eskalerat till en tromb. Mori förstod redan en dag senare att några tagit illa upp, ryckte på axlarna, tog tillbaka yttrandet och räknade med att lugnet skulle återställas. Till och med IOC ville spela ned händelsen. Man vill inte göra några oförsiktiga rörelser när det bara är fem månader kvar till den mest påkostade olympiaden någonsin – budgeten ligger på 15 miljarder dollar – och när åttio procent av japanerna inte tycker att spelen bör genomföras alldeles oberoende av Moris groda.

Det hade kanske kunnat lugna sig eftersom kvinnorörelsen i Japan inte nått samma styrka som i USA och Europa. Enligt World Economic Forums Global Gender Gap Report ligger Japan på plats 110 av 149 av länder i grenen jämställdhet. Framför allt är det när det gäller lönerna som japanska kvinnor ligger efter. Där ligger Japan på plats 148 just framför Sydkorea. På det hela råder en stark manlig dominans över den japanska kulturen. Landet styrs av män som Mori och deras nätverk. Mori har tidigare refererat till Japan som ”en gudomlig nation”.

Men inget land är en ö även om det kan se ut så om man studerar Japan på en karta. På bara några dagar kom orkanen. Impulserna verkar i huvudsak ha kommit utifrån. IOC ändrade sin inställning och rekommenderade Mori att avgå. The New York Times tog Japan i örat: ”Yoshiro Moris motstånd mot kraven på hans avgång visar makten hos ett mansdominerat äldre garde som för det mesta inte bryr sig om den allmänna opinionen.” Sedan måste även Japan tänka på exporten. Stora japanska bolag som står för en avsevärd del av olympiadens kostnader började klaga. ”Kommentarerna från ledaren för olympiadens organisationskommitté är beklagansvärda och avviker från dem vi hyllar inom Toyota”, sa bolagets ordförande.

Jag antar att det här är globalismen i aktion.

Patrik Engellau