HITTAT PÅ NÄTET: Tyrgils Knutsson avrättas

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Tyrgils Knutsson var Sveriges verklige styresman 1290-1298 under Birger Magnussons omyndighet. Han var Viborgs grundare och ledde ett svenskt korståg mot ryssarna.

Den 6 december 1305 tillfångatogs Tyrgils Knutsson, på kung Birgers befallning. Därifrån fördes han i kedjor till Stockholm och halshöggs på Pelarbacken (idag Götgatsbacken) i Stockholm, sannolikt den 10 februari 1306.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Torgils fick varningar av sina vänner men svarade: ”Konungen är min vän, och jag är hans man. Jag önskar, att jag så väl hade tjänat Gud, som jag tjänat honom.” En dag infunno sig alla tre bröderna på Torgils’ gård Lena i Västergötland. Här lät Birger fängsla den, som varit honom i faders ställe. ”Blygd haven I härav, herre konung, så länge I leven”, utbrast den gamle. Torgils blev kastad upp på en häst och förd den långa vägen till Stockholm med fötterna hopbundna under hästens buk, för att hans vänner ej skulle kunna rycka honom fri. I Stockholm blev han insatt i fängelse och slutligen halshuggen år 1306. Det var den lön konungen gav honom för hans trogna tjänst.

Rimkrönikan förtäljer:

”Först så grovo de hans grav,
sedan höggo de honom huvudet av.
O värld, huru du plägar löna
den man, som dig vill utröna!
Din härlighet, din fagra låt,
de ändas ofta med sorg och gråt.”

Någon tid senare blev hans kista upptagen ur graven och nedsatt i klosterkyrkan på Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmskyrkan, vid sidan av hans första maka, Birgitta. Den nu förstörda gravstenen bar följande latinska inskrift, som innehåller en del verklig poesi, sådan som sällan påträffas i medeltidens inskrifter:

”Här ligger jordad konungens marsk Tyrgils
våldsamt halshuggen, lidande oförtjänt straff,
given till gemål åt Birgitta, nyss begraven
och vid hustruns sida med henne förenad liksom fordom på den äkta bädden.”

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Staty av Tyrgils Knutsson i Viborg.

Redaktionen