GUNNAR SANDELIN: Ayaan Hirsi Ali säger att svenska politiker är inkompetenta och verklighetsfrånvända

I dagarna kommer den somaliskfödda frihetskämpen Ayaan Hirsi Ali ut med boken Prey – Immigration, Islam and the Erosion of Womens Rights som handlar om den hotfulla situation som många av västvärldens kvinnor befinner sig i efter massinvandringen till vår kontinent av män från muslimska länder under 2015. Fritt byte – migration, islam och hotet mot kvinnor, lyder den danska titeln på svenska, då boken samtidigt har översatts i vårt grannland.

Författarinnan har i samband med bokens utgivning i Danmark intervjuats i dansk press – dock inte i svensk. Där passar hon också på att ge en rejäl känga åt svenska politiker och myndigheter för vår hybrisbetonade migrationspolitik och misslyckade integration. Så här sammanfattade Jyllands-Posten hennes kritik i söndags (artikeln är tyvärr bakom betalvägg):

Medan Danmark rosas för att lägga tyngdpunkten på värderingar och normer när det gäller integrationen, får de svenska myndigheterna skulden för att förneka verkligheten och reagera inkompetent. Ayaan Hirsi Ali poängterar att Sverige gärna framhäver sig själv som en moralisk supermakt, men att man i verkligheten sviker både sitt eget samhälle, invandrarna och särskilt kvinnorna, när man inte vill se verkligheten i ögonen och erkänna att invandringen har förändrat Sverige med bland annat bostadsområden, där polisen i realiteten inte kan ingripa:

”Det är verkligen en brist på moral från den moraliska supermakten”, menar hon och tillägger att den identitetskultur som Sverige varit en särskild exponent för, men som också spridit sig till Danmark, gör det svårt att tala om problemen.

Ayaan Hirsi Alis uttalanden får en än större vikt om man betänker att Sverige och Danmark spelar i helt olika divisioner när det gäller asyl. Man måste ha i åtanke hur ofantligt stor skillnaden i invandringsvolym mellan de olika länderna är, även om våra svenska politiker bedrägligt talar om att Sverige skulle ligga på EU:s miniminivå. 2020 beviljade Danmark asyl till 599 personer  medan Sverige under samma år beviljade 10 409 personer asyl.

Detta är drygt 17 gånger fler! Sedan åtminstone fördubblas antalet med den påföljande anhöriginvandringen.

Den somaliska författarinnan placerar Danmark i topp när det gäller att hantera invandring. Hon ger ett erkännande till den danska socialdemokratiska regeringen för att den har en kontrollerad migrationspolitik, värnar danska värderingar och är tydlig med den etniska profilen vad gäller förövare, eftersom hon anser att det är viktigt att öppet kunna diskutera omfattningen av invandrares brottslighet. Hon går inte igenom alla europeiska länder, men är kritisk mot Sverige, som ”öppnade sina hjärtan” och Tyskland, som ”skulle klara det”, men var helt oförberedda på konsekvenserna 2015, när muslimska män med en helt annan kvinnosyn tog sin in i länderna och gjorde kvinnor till ”fritt byte”.

Detta understryker hon också i en annan intervju i Berlingske (tyvärr även den bakom betalvägg)  när hon säger att kvinnor i Europa som inte skyler sig i det offentliga rummet, lever i fara:

De är oskyddade. Män kan jaga dem. Massinvandring från muslimska länder har fört våldtäkter och övergrepp till en omfattning, som har ändrat livet fundamentalt för europeiska kvinnor.

Hon är också mycket kritisk till västvärldens radikala feminister, som hon menar bortförklarar invandrade mäns sexuella brottslighet, eftersom de ser det som ett uttryck för rasism att nämna förövarens etnicitet. I Sverige ökade antalet anmälda våldtäkter 2020 med sex procent jämfört med året innan till 8 890, enligt preliminär statistik från Brå, som dock inte säger något om de misstänkta förövarnas bakgrund.

Ayaan Hirsi Ali är, med sin klarsynthet och mod, en av mina få idoler. Alltsedan hon som flykting kom till Holland 1992 har hon belyst islams inneboende destruktiva potential. Hon har bland annat varit nederländsk parlamentsledamot, skrivit böcker om sin muslimska bakgrund (Infidel) och uppmanat muslimska kvinnor till kamp mot hedersförtrycket (Kräv er rätt!). Men efter att hon skrivit manus till filmen Submission och hennes producent Theo van Gogh mördats av en marockansk islamist 2004, tvingades hon att gå under jorden och bosatte sig i USA, där hon numera är verksam vid den neo-konservativa tankesmedjan American Enterprise Institute i Washington DC.

Jag har sedan länge noterat hur få kritiska böcker som handlar om migration, mångkultur och dess konsekvenser, översätts till svenska. Nu återstår att se om något förlag i Sverige gör som i Danmark och översätter Ayaan Hirsi Alis senaste bok, vilket faktiskt har gjorts med några av hennes tidigare verk.

Gunnar Sandelin