PATRIK ENGELLAU: Kung Salomo

En aforism som följt mig genom livet kommer från Ordspråksboken 29:18 och lyder ”Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst”. I King James engelska bibel är motsvarigheten ”Where there is no vision, the people perish”.

Det där kan säkert tolkas på hundratals olika sätt och vad författaren kung Salomo (bilden) egentligen menade vet vi förstås inte men vi kan ju gissa. En profetia är en utsägelse om framtiden. En vision är en bild av framtiden. Vad Salomo avsåg var troligen kunskap om framtiden eller snarare, eftersom kunskap om framtiden inte finns, att folk hade en känsla av vad framtiden bar i sitt sköte.

Det andra svåra ordet är ”tygellöst”. Det betyder ostyrbart. Man anar en skrämd häst som råkar i sken och sätter ryttarens liv i fara. På engelska är katastrofen redan ett faktum: folket förgås.

Enligt denna läsart menade Salomo alltså att folk blir lugna när framtiden känns hyggligt förutsägbar. Det är lätt att komma på invändningar. Passagerarna i tågen till Auschwitz hade nog något slags föreställningar om framtiden men det kan inte ha gjort dem mindre tygellösa. Salomo tänkte sig nog att den där profetian eller visionen skulle vara något som ingav människorna förtröstan. Den som ser med tillit på framtiden grips inte av tygellöshet och förgås inte, i varje fall inte omedelbart.

Jag tror att vår tids dilemma att folk inte längre blickar framåt med säkerhet och tilltro. Hur skulle de kunna göra det? Experter förklarar för vår ungdom att världen kommer att gå under om tjugo eller kanske femtio år om vi inte ändrar vår livsstil i grunden och följer Parisavtalets bestämmelser. Alla vet att vi inte följer avtalet (som tur är, skulle jag säga). Det måste skrämma många människor. Vi får höra att president Trump försökte mana sina anhängare att göra uppror mot staten och ordningen. Visserligen misslyckades han men om världens främsta demokrati ligger så öppen för försök till statsomvälvning är det klart att det påverkar den allmänna tilliten till samhället och inte bara i USA.

Det är rimligtvis ganska få i västerlandet som kan ha den där framtidstron som Salomo hade i tankarna och därför är det inte konstigt om folket nu för tiden blir tygellöst och tappar koncepterna vilket jag anser att det har gjort och om de inte riktigt hunnit dit än så ligger det i farans riktning.

Om Salomo har rätt (och jag tolkar tidsandan på ett ungefär) så kan vi dra lite slutsatser om vad våra ledare borde göra. Även om folket inte alltid följer sina ledare så är det bra om ledarna lyckas frammana något slags trovärdiga och ändå uppmuntrande visioner. ”Framtiden tillhör dem som kan ge ungdomen anledning att hoppas och tro”, sa Pierre Teilhard de Chardin, fransk präst och vetenskapsman tillika släkting till Voltaire.

Det är osannolikt att västvärlden ska få den Churchill-figur som vi skulle behöva. Det är kanske därför många oroar sig för att det kommer en Hitler i stället. Eller att Trump återuppstår.

Patrik Engellau