HITTAT PÅ NÄTET: Tåget över Bält – ”Nu, bror Fredrik, skola vi talas vid på god Svenska!”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Tåget över Bält var ett svenskt fälttåg över isarna mellan de danska öarna som pågick mellan den 30 januari och den 15 februari 1658.

När isen vid södra Fyn bedömdes vara tillräckligt tjock, beslutade kung Karl X Gustav den 5 februari att gå över isen till Langeland. Han fortsatte sedan genom Lolland och Falster och landsteg på Själland den 11 februari. När svenskarna den 15 februari stod 22 kilometer utanför Köpenhamn, valde kung Fredrik III av Danmark att villkorslöst sluta fred med Sverige.

Utdrag ur Läsebok för folkskolan (1868):

Fem dagar vistades Karl den tionde på Fyn i en ständig oro öfver de stridiga underrättelser, som tid efter annan ankommo. Än berättades det att isen vore alldeles säker, än åter att han redan brutit upp.

Ändtligen den 4 februari klockan nio om aftonen kom Dahlberg tillbaka till konungen i Dalhems kloster med den underrättelsen, att isen med full säkerhet bar från Svendborg till öarna Langeland och Låland. Konungen slog ihop händerna och utropade: ”Nu, bror Fredrik, skola vi talas vid på god Svenska!” Derpå satte han sig genast i sin vagn och reste till Nyborg, hvarest Wrangel hade sitt qvarter.

Fortsätt läsa här

Erik Dahlbergh (1625-1703) var fortifikationsexpert och den som före övergången undersökte isen. Han redigerade planschverket Suecia antiqua et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), som innehåller ett stort antal kopparstick över svenska slott och städer, där många bygger på Erik Dahlberghs egna teckningar.

Carl Gustaf Wrangel (1613-1676) förde arméns högra flygel vid övergången av Lilla Bält.

Redaktionen